Onze missie

CLB - Mission Statement

GO! CLB Brasschaat hanteert bij de uitvoering van haar opdracht de volgende basisprincipes.

 

Vertrouwen: de basis voor de relatie tussen het CLB en zijn cliënten (de leerling, zijn ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen.

 

Onafhankelijk: het CLB  treedt onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.

 

Discreet: het CLB garandeert discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.

 

Respect voor de privacy: het CLB verzamelt en gebruikt enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht.

 

Deskundig: alle medewerkers van het CLB waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.

 

Laagdrempelig: het CLB stemt de werking af op en staat open voor onze doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.

 

Preventief: het CLB onderneemt, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.

 

Emancipatorisch: het CLB werkt samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleert zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.
 
Maatschappijgericht: het CLB houdt voeling met de maatschappelijke evoluties en houdt hiermee rekening bij de uitvoering van de opdracht.
 
Teamwerk: het CLB werkt multidisciplinair.
 

Prioriteit: het CLB besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.


Deontologische code

Ons CLB wil dat iedereen op alle terreinen van het leven kan groeien en zijn mogelijkheden optimaal kan ontplooien.

Daar willen wij samen met onze leerlingen, hun ouders, de school en alle andere betrokkenen aan werken.

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen, daarom willen we mogelijkheden creëren die iedereen toelaten en motiveren om dit voor zichzelf waar te maken.

Dat is wat wij verstaan onder
Samen kansen creëren.