Informatie‎ > ‎CLB-dossier‎ > ‎

Overdracht gegevens CLB-dossier

Clicky

Overdracht van het CLB-dossier naar een ander CLB

Bij schoolverandering draagt de directeur van het CLB het CLB-dossier over aan het nieuwe CLB dat de leerling begeleidt.

Verzet tegen de overdracht van het CLB-dossier

De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn.

Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht.

Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken.