Informatie‎ > ‎

CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één CLB-dossier of multidisciplinair dossier aan.
Het dossier bevat o.a. volgende gegevens:

§  administratieve gegevens,

§  registratie van de medische consulten,

§  vaccinatiegegevens,

§  gegevens over de leerplichtbegeleiding

§  andere gegevens van de begeleiding van leerlingen.

De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van het CLB-dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in het centrum werkt. De eindverantwoordelijke voor de medische gegevens is Dr. Hilde Van Gheem.