Informatie‎ > ‎

CLB-werking

Het CLB is werkzaam op vier begeleidingsdomeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren

Op die vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod en anderzijds een aanbod van schoolondersteuning

Het leerlinggebonden aanbod is het meest gekend.
Het gaat om de vraaggestuurde werking naar leerlingen toe 
          (op vraag van de leerling, de ouders of de school)
en het verplichte aanbod naar leerlingen toe
          (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).
Daarnaast heeft het CLB echter ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen. 
Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen.