Informatie

vBulletin analytics

Clicky

Op deze pagina's geven wij u graag achtergrondinformatie over de CLB-werking.
Het is een bundeling van de informatie betreffende:
 • de CLB-werking
 • het CLB-dossier
 • Bijkomende kinderbijslag
 • eventuele klachten
 • veelgestelde vragen
 • brochures en folders
 • nuttige links
 • wettelijke informatie.

In het schoolreglement is ook een bijlage opgenomen betreffende de CLB-werking.

Deze informatie is bedoeld voor de ouders en voor leerlingen van 12 jaar en ouder.

Het geeft een overzicht van de CLB-werking en van de rechten en de plichten van ouders en leerlingen.

Deze informatie kan u eveneens terugvinden in de onderstaande subpagina's.

 

   
   

 

 

Heb je nog andere vragen?

Contacteer de hoofdzetel