Opvoedingsondersteuning


Opvoeden is een uitdaging.
Hulp bij de opvoeding is soms welkom.
Welke keuzes maak je als ouder het best voor je kind?
Hoe reageer je bij moeilijk gedrag, ...?

Meestal kan je hiervoor terecht bij goede vrienden of familie.
Maar soms ben je ook ten einde raad en heb je nood aan advies, hulp of nieuwe inzichten om weer met jouw gezin aan de slag te kunnen.

Laat het best niet zover komen ...
Met vragen over de opvoeding van je kind, kan je terecht op het CLB.
We luisteren en zoeken mee naar een antwoord.
Indien nodig verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten.

    

EXPOO - Platform Opvoedingsondersteuning

EXPOO bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

http://expoo.be/

Groei mee

Kinderen en jongeren opvoeden blijft een boeiende uitdaging. Op Groeimee.be kan je veel boeiende informatie vinden in dossiers en filmpjes, met vaak voorkomende vragen (EHBO), een activiteitenkalender en de diensten in je buurt.

Geen zin om te lezen? Op GroeimeeTV hebben ze alle filmpjes die gemaakt zijn door Groeimee.be samengezet.Opvoedingswinkel Brasschaat en Zoersel


Huiswerk maken


Triple P

Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden. De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.

Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen dus die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin. 

Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit. Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:

  • een stabiele, ondersteunende en warme omgeving  te creëren voor je kinderen
  • gewenst gedrag te stimuleren
  • ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken
  • vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen
  • voor jezelf te zorgen als ouder

Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedragingen.