Melding van besmettelijke ziekten

Clicky

 

Wanneer er thuis bij de leerling een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, is het wettelijk verplicht om de school of de CLB- arts  hiervan in kennis te stellen. 

Het CLB zal via de school de nodige stappen ondernemen om verspreiding van de ziekte te voorkomen of te beperken.

Het CLB zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen.

 

Te melden ziekten aan het CLB:

 

o    Bof

o    Buiktyfus

o    Difterie

o    Gastro-enteritits (Voedselintoxicatie)

·         Gastro-enteritis 

·         Calicivirusinfecties

·         Campylobacteriose

·         E. coli-infecties

·         Entamoeba histolytica-infecties

·         Giardiasis

·         Rotavirusinfecties

·         Salmonellose

·         Shigellose

·         Voedselintoxicaties

·         Yersiniose

o    Hepatitis A/Hepatitis B

o    HIV-infectie

o    Hoofdluizen

o    Impetigo

o    Kinkhoest

o    Mazelen

o    Meningitis (Hersenvliesontsteking)

o    Mollusca contagiosa (Parelwratjes)

o    Poliomyelitis (Kinderverlamming)

o    Scabiës (Schurft)

o    Scarlatina en andere groep A-streptokokkeninfecties

o    Schimmelinfecties

o    Tuberculose

o    Varicella (Windpokken)