Leren en studeren


Leerkronkels in je hoofd?


In nauwe samenwerking met de scholen detecteren, begeleiden en/of remediëren we


 • leermoeilijkheden
 • leesmoeilijkheden
 • schrijfmoeilijkheden
 • rekenmoeilijkheden
 • gedragsmoeilijkheden, ...

en hebben we verder aandacht voor o.a.

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Studiemotivatie
 • Studievaardigheden
 • Hoogbegaafdheid
 • Minderbegaafdheid, ...

Indien nodig verwijzen wij door naar externe diensten. 


Samen zoeken we naar een juiste aanpak!


 


 
  
 

Klaar met studeren?

Minder bang voor toetsen

www.gratiskinderboek.nl  is een site speciaal voor kinderen met leesproblemen.Op deze site staan kinderboeken die GRATIS gedownload kunnen worden. De boeken zijn geschreven voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het leesniveau loopt van AVI-M3 t/m AVI-E6. De site wordt aanbevolen door het Steunpunt Dyslexie van het Steunpunt Passend Onderwijs, het Expertise Centrum Nederlands en door de Belgische Dyslexie Vereniging. De site is een onderdeel van de Stichting Lezen is Gezond.