23 MAI 2013


SIMPOZION: OPERA SFÂNTULUI GERARD DE CENAD ÎN 

CONTEXT CULTURAL ȘI BIOGRAFIC


Organizatori:   

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie și Stiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării

Institutul de Cercetări Social-Politice – Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului

Episcopia Romano-Catolică TimișoaraJoi, 23 mai, ora 9.00

Episcopia Romano-Catolică Timișoara

Str. Augustin Pacha nr. 4

Sala de recepțieÎn cadrul Zilelor Academice Timișene, o manifestare bianuală sub egida Filialei Timișoara a Academiei Române, Centrul nostru va organiza, în data de 23 mai 2013, simpozionul „Opera Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și biografic”, primul simpozion științific dedicat integral operei sfântului Gerard de Cenad, primul episcop și patronul spiritual al Banatului istoric, autorul unei opere monumentale necunoscută încă în România.

Ne propunem să invităm la acest simpozion participanți care s-au distins prin preocupările lor pentru opera și personalitatea Sfântului Gerard.

Așteptăm înscrieri până în data de 5 aprilie 2013, prin completarea formularului de la acest link sau pe pagina noastră de Facebook, prin mesaj privat cu următorul conținut: Numele și prenumele, Afiliere instituțională, Titlul propus, rezumat de 100 de cuvinte.Comitetul de organizare:

Excelența Sa Martin ROOS, episcop diecezan de Timișoara, Doctor Honoris Causa al Universității din Fulda

Előd NEMERKÉNYI, Universitatea din Budapesta

Claudiu MESAROȘ, Universitatea de Vest din Timișoara

Constantin JINGA, Universitatea de Vest Timișoara

Cristian Nicolae GAȘPAR, Universitatea Central-Europeană Budapăesta

Claudiu CĂLIN, istoric, Dieceza Romano-Catolică de TimișoaraGratia Dei, simpozionul va fi găzduit de către Episcopia Romano-Catolică din Timișoara, în prețioasa Sală de Recepții a palatului episcopal, sub tabloul baroc al Sfântului Gerard de Cenad. Lista lucrărilor

Excelența Sa Martin ROOS
Izvoare istorice referitoare la Vita Gerhardi

Constantin JINGA
Cântarea celor Trei Tineri – un posibil model gnoseologic de sorginte biblică în context teologic răsăritean

ClaudiuTeodor ARIEȘAN
Repere și modele estetice în opera Sf. Gerard de Cenad

Cristian Nicolae GAȘPAR
St. Gerard, primus Pannonie martyr: A Critical Survey of thHagiographic Sources

Ștefan GROSU

Viața Sfântului Gerard de la legendă la adevăr

Előd NEMERKÉNYI
Medieval Latin and the Classical Tradition in the Deliberatio of Bishop Saint Gerard of Csanad

Claudiu MESAROȘ
Conceptul de filosofie în Deliberatio supra Hymnum trium puerorum

Constantin RUPA
Din deliberările filosofice ale Sf. Gerard de Cenad

Marius IVAȘCU
Cornua fidelium - Deliberatio supra hymnum trium puerorum ca tratat teologico-politic?

Adriana Mihaela MACSUT
Aspecte ale teologiei spirituale în concepția Sfântului Gerard de Cenad

Remus Mihai FERARU
Legenda Sfântului Gerard și Deliberatio supra hymnum trium puerorum – două izvoare fundamentale pentru istoria Banatului în prima jumătate a secolululi al XI-lea

Șerban TURCUȘ
Gerard de Cenad și ecclesiologia episcopatului în secolul al XI-lea

Călin TIMOC
Contextul istoric al epocii lui Sf. Gerard și luptele pentru putere în cadrul Regatului medieval maghiar

Dușan BAISKI
Girardo, în apele sale

Dorel MICLE
Cenadul în contextul geografiei istorice. O analiză a evoluției condițiilor de habitat

Teodora ARTIMON
The Saint and The Myth: Saint Gerard of Cenad and „Symphonia Ungarorum” between the Middle Ages and the Twenty-First Century

Claudiu CĂLIN
De la Dieceza de Cenad la cea de Timișoara, sau de la Gerard la Augustin Pacha

Maria MICLE
Re-lectură a scrierii lui Gerard de Cenad, „Armonia lumii”, din perspectiva interferențelor culturale
SYMPOSIUM: WORK  OF SAINT GERARD OF CENAD IN 

CULTURAL AND BIOGRAPHIC CONTEXTOrganizers:   

West University of Timişoara, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication

Institute for  Social-Political Research – Centre for Research in the Historiography of Philosophy and Philosophy of Imaginary

Roman-Catholic Diocese of TimișoaraThursday, May 23rd, 9.00 a.m.

Roman-Catholic Diocese of Timișoara

Augustin Pacha no. 4

Reception RoomDuring the Timișoara Academic Days, a bi-annual scientific event organized under the Timișoara branch of the Romanian academy, our Centre will host, on the May 23rd, the Symposium ”Work of Saint Gerard of Cenad in Cultural and Biographical Context”. It will be the first scientific symposium fully dedicated to the work of Saint Gerard of Cenad, chronologically the first Catholic Bishop of Historical Banat and author of a valuable book still unknown to the Romanian audience.


We intend to invite important researchers and public personalities that have given valuable texts on St Gerard.


Call open until April the 5th. Submit by filling the form or  on our Facebook page by private message containing: Full Name, Institution, Title, 100 words description.


Organizing Committee:

His Excellency Martin ROOS, Bishop of Timișpoara Diocesis, Doctor Honoris Causa of  Fulda University

Előd NEMERKÉNYI, Budapest University

Claudiu MESAROȘ, Timișoara West University 

Constantin JINGA, Timișoara West University

Cristian Nicolae GAȘPAR, Central-European University, Budapest

Claudiu CĂLIN, Roman-Catholic Diocesis of  TimișoaraGratia Dei, the symposium will be hosted by the Roman-Catholic Diocese of Timișoara, in the precious Reception Room of the Palace, beneath the baroque picture of saint Gerard of Cenad.


The list of presentations:


His Excellency Martin ROOS
Historical sources regarding  Vita Gerhardi

Constantin JINGA
The Song of the Three Young – a possoble gnoseological Biblical model in the  Eastern Theological context.

ClaudiuTeodor ARIEȘAN

Highlights and aesthetic models in the work of St. Gerard of Cenad

Cristian Nicolae GAȘPAR

St. Gerard, primus Pannonie martyr: A Critical Survey of the Hagiographic Sources

Ștefan GROSU

The life of St Gerard from Legend to Truth

Előd NEMERKÉNYI

Medieval Latin and the Classical Tradition in the Deliberatio of
Bishop Saint Gerard of Csanad

Claudiu MESAROȘ

The concept of philosophy in Deliberatio supra Hymnum trium puerorum

Constantin RUPA

From philosophical deliberations of St. Gerard of Cenad

Marius IVAȘCU

Cornua fidelium - Deliberatio supra hymnum trium puerorum ca tratat teologico-politic?

Adriana Mihaela MACSUT

Aspects of the Spiritual Theology according to St Gerard of Cenad

Remus Mihai FERARU
Legend of St. Gerard and Deliberatio supra hymnum trium puerorum - two fundamental sources for the history of Banat in the first half of the eleventh century

Șerban TURCUȘ
Gerard ofCenad and the ecclesiology of episcopate during the Eleventh Century

Călin TIMOC

Historical context of the time of St. Gerard and power struggles in the medieval Kingdom of Hungary

Dușan BAISKI
Girardo, within his own waters

Dorel MICLE

Cenad  in the context of historical geography. An analysis of the evolution of habitat conditions

Teodora ARTIMON

The Saint and The Myth: Saint Gerard of Cenad and „Symphonia Ungarorum” between the Middle Ages and the Twenty-First Century

Claudiu CĂLIN

From Cenad  to Timisoara Diocese, or from Gerard to Augustin Pacha

Maria MICLE

Re-reading Gerard's writing "Harmony of the World", from the perspective of cultural interference


Comments