Centrul de cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului

Scurtă prezentare: Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului funcționează în cadrul Institutului de Cercetări Social-Politice de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din  Universitatea de Vest Timișoara. Suntem o instituție tânără, și ne propunem să construim  un cadru de dialog și o platformă de cercetare pentru desfășurarea unor proiecte științifice de graniță, din domeniile Filosofiei, Teologiei, Istoriei, Literaturii Comparate, Imagologiei, proiecte orientate spre valorificarea resurselor locale și regionale.