Vill du besöka en utav de mest exlusiva konstutställningarna som någonsin erbjudits i Sverige! Bläddra dig då igenom denna hemsida och ta del om förhandsinformationen inför hela kalaset.
 
Här kan du se information inför utställningen, läsa om konstnären och se prisförslag, samt info om bussresor och boende.
 
Want to visit one of the most exlusiva art exhibitions ever offered in Sweden! See you then through this website and learn about the prior information for the whole party.

Here you can see information for the show, read about the artist and see the price proposals, as well as info about bus travel and accommodation.