Kurshemsida

Detta är hemsidan för doktorandkursen "Klassiker i lingvistisk teori" vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, HT 2011 - VT 2012.

Temat för denna instans av kursen är dialog.

Nyheter
 • Deadline för kompletteringsuppgifter är 7/5. Senare inkomna kompletteringar kan komma att rapporteras in med viss fördröjning.
 • SSJ-artikeln finns att tillgå elektroniskt via UB; se länk i litteraturlistan. Observera att man måste sitta på GU:s nät, eller vara ansluten till detta.
 • Austin-seminariet åter flyttat, nu till 30/1 kl 13-15.
 • Austin-seminariet är flyttat till 19/1 kl 13-15
 • Datum för slutseminarium satt till 23/4. Uppsatser skickas in en vecka innan (16/4).
 • Läsanvsiningarna till Wittgenstein nu mer specifika: §1-307
 • Engelska titeln på Vygotskijs bok korrigerad; dock gäller samma länk som tidigare för den engelska versionen.
 • Kurstillfället 6/12 är flyttat till kl 15 (obs att vi kör med kvart så det är 15.15 som gäller)!
 • Instuderingsfrågorna samlas på ett Google-dokument som alla i kursen ska ha fått tillgång till. Hör av dig om du inte hittar det!

Schema (tentativt)

Vi tillämpar akademisk kvart.

 Datum      
 Ämne                                                      Läsning
  Lokal
 22/11 10-12
 Introduktion: Lingvistikens historia (PDF)
 Itkonen (1991)  eller motsvarande (läses kursivt)
 Köket. plan 2, FLoV
 6/12 15-17
 Vygotskij
 Tänkande och språk (en. "Thought and Language") (1934) (särskilt kap 1,7,4,5)
 T340
 20/12 10-12
 Bakhtin Discourse in the Novel [1934-35] från Bakhtin (1981) samt The Problem of Speech Genres [1950s] från Bakhtin (1986) T340
 9/1 13-15
 Wittgenstein Philosophical investigations §§1-307 (sv. Filosofiska undersökningar) (1958)
 T340
 30/1 13-15
 Austin How to do things with words (1962)
Köket. plan 2, FLoV
 6/2 13-15
 Sacks, Schegloff, Jefferson A simplest systematics... (1974) T340
 20/2 13-15
 Grice
 Logic and conversation (1975)
 T340
 5/3 13-15
 Lewis, Stalnaker
 Scorekeeping in a language game (1979), Assertion (1978)
 T340

 23/4 13-16
 Term paper presentations
  


Kursansvarig

Staffan Larsson, FLoV. sl@ling.gu.se; ankn 4378.

Kurskrav
 • Varje klassiskt verk läses. 
 • Instuderingsfrågor besvaras skriftligt, inlämnas senast dagen innan träff
 • Dessa svar ligger till grund för den gemensamma diskussionen under seminariet
 • En kursuppsats. Relevant ämne väljes i samråd med kursansvariga lärare

Litteratur

Denna lista inkluderar icke-obligatorisk kompletterande litteratur. Se schemat ovan för obligatorisk litteratur.
 • John L Austin (1962) How to do things with Words.
 • Bakhtin, M. M. [1930s] (1981) The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin and London: University of Texas Press. [written during the 1930s]
 • Bakhtin, M. M. (1986) Speech Genres and Other Late Essays. Trans. by Vern W. McGee. Austin, Tx: University of Texas Press.
 • Buber, M. 1962. I and Thou. (German original ”Ich und du”, 1923). Edinburgh: T & T Clark.
 • Bühler, K. 1934. Sprachtheorie. Jena: Fischer.
 • Michael Halliday (1978): Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning, Baltimore: University Park Press, 1978; London: Edward Arnold, 1978.   
 • Itkonen, Esa (1991): Universal history of linguistics : India, China, Arabia, Europe. Philadelphia ; Amsterdam : Benjamins, 1991
 • Levinson, S. 1979. Activity types and language. Linguistics 17: 365-399. (Also in Drew, P. & Heritage, J. (eds.) 1992. Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press. 66-100.)
 • Lewis, D (1979): Scorekeeping in a Language Game. Journal of philosophical logic.
 • Malinowski, B. 1972 (1923). The problem of meaning in primitive languages. In. Ogden, C.K. & Richards, I.A., The Meaning of Meaning. 10 ed.  London. Routledge & Kegan Paul.
 • Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language  50(696-735). (http://www.jstor.org.ezproxy.ub.gu.se/; sök efter artikelnamnet).
 • Stalnaker, R (1978): Assertion. Formal semantics.
 • Wittgenstein, Ludwig (1953): Philosophical Investigations, translated by G.E.M. Anscombe.
 • Wittgenstein, Ludwig [1953] (1996): Filosofiska undersökningar. Thales.
 • Vygotsky, Lev [1934] (1986): Thought and Language. MIT Press. (HTML-version med den felaktiga titeln "Thinking and speaking")
 • Vygotskij, Lev [1934] (2001): Tänkande och språk. Daidalos.