Linguarum Classicarum Studium Sollerense

La nostra herència

... la nostra responsabilitat va més enllà de nosaltres mateixos, per tal com ens cal llegar a les generacions posteriors els valors que nosaltres hem rebut de les precedents. Potser caldria trobar arguments per convèncer els governants que, en una Europa de tots els pobles, els estudis clàssics hi tenen una importància primordial, perquè tots els pobles que la formen són creditors de la cultura de Grècia i de Roma.

És precisament aquesta Europa, doncs, qui té la responsabilitat de garantir la continuïtat de l’estudi de les llengües clàssiques, però d’una manera especial aquells pobles que parlem una llengua que en altre temps era precisament una d’aquestes que nosaltres defensem. I diria encara més: no sols tenen la responsabilitat de garantir-ne la continuïtat, sinó àdhuc l’obligació d’impedir que cap estat, o cap administració, pugui menystenir aquests estudis.

Joan Castellanos

No t’oblidis de l’arbre

de l’alta quietud.

Si les arrels asseques

també t’agostes tu.

No deixis pas de veure

el camp on has nascut.

A terres més llunyanes

mai no seràs ningú.

No defugis la llengua

dels teus pares, perdut

en falsos brills de somnis:

esdevindries mut.

Salvador Espriu