ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ClassDoIt ห้องเรียนครูแจง - บทเรียนสอนการใช้งาน Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Site 
มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้ตลอดเวลา :)
ขอให้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในห้องเรียนครูแจงค่ะ
ข่าวไอทีรอบรั้ว Campus