Penaja Clapam


 

Kami ingin merakamkan penghargaan and Terima Kasih kepada penaja-penaja CLAPAM yang dulu dan sekarang. Mereka terdiri dari syarikat-syarikat korporat serta ahli-ahli mereka, individu perseorangan serta ahli-ahli CLAPAM sendiri. Segala jenis bantuan yang dihulurkan, dalam apa jua bentuk, amatlah kami hargai.

 

TERIMA KASIH.