strona główna

 wersja angielska           

 

Językoznawstwo kognitywne w roku 2012, Wrocław,

 17-18 września 2012

Organizatorzy:
Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
we współpracy ze środowiskiem językoznawców skupionych
wokół Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

Komitet organizacyjny
dr hab. prof. Marek Kuźniak
dr hab. Agnieszka Libura
dr Michał Szawerna
dr Anna Żurek
mgr Jacek Woźny (sekretarz)

Komitet naukowy
prof. dr hab. Leszek Berezowski
prof. WSZOP dr hab. Bogusław Bierwiaczonek
prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak
prof. dr hab. Elżbieta Górska
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
prof. WSF dr hab. Michał Post

Zapraszamy do udziału w konferencji językoznawców, a także kulturoznawców, literaturoznawców, psychologów, filozofów, badaczy sztucznej inteligencji oraz innych naukowców, których chcieliby zaprezentować swoje badania z zakresu językoznawstwa kognitywnego i dziedzin pokrewnych, takich jak poetyka kognitywna, psychologia kognitywna, antropologia kognitywna itd.
    Chcielibyśmy, aby na konferencji znalazły się wystąpienia przedstawiające najnowszy dorobek polskiego i światowego językoznawstwa kognitywnego, które dotyczyłyby takich zagadnień jak projekty badawcze rzucające nowe światło na dotychczasową wiedzę o języku, rozwój kognitywnego językoznawstwa korpusowego oraz innych badań empirycznych w językoznawstwie kognitywnym, analiza zastosowań istniejących już kognitywnych modeli języka (Langackera, Lakoffa, Talmy’ego, Goldberg i innych badaczy), nowe badania z zakresu kognitywnej teorii metafory, metonimii oraz teorii przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej (amalgamatów), badania nad akwizycją języka – pierwszego i drugiego, zarówno prawidłową, jak i zaburzoną, badania nad humorem czy perspektywy kognitywnych badań nad sztuczną inteligencją. Zachęcamy również do prezentacji referatów podejmujących refleksję nad wzajemnym oddziaływaniem i koegzystencją paradygmatów: kognitywnego, strukturalnego i generatywnego.