หน้าแรกครูที่ดี ย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์
สำนึกผิด ทิ้งเด็กไว้มิได้สอน
หนึ่งนาทีนั้น มีค่าอย่าตัดรอน
เมื่อศิษย์อ่อน จะโทษใครให้คิดดู
                                                                                   ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

 

งานวิชาการโรงเรียนเีชียงคำวิทยาคม

 

 Comments