Головна

Проблема педагогічного коледжу на 2013-2018 н.р.: 

"Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти".

Проблеми циклової комісії викладачів природничо-математичних дисциплін:

"Пошук шляхів оптимізації процесу підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах медіа-освіти"

Пріоритетні напрямки діяльності та задачі циклової комісії на 2015-2016 н.р.:

        З метою створення інформаційного середовища навчального закладу як однієї з важливих умови якісної підготовки фахівців у сучасних умовах освітнього простору викладачами циклової комісії планується:
  • участь у роботі коледжного науково-навчального центру "Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору";
  • оформлення блогів викладачів, що містять навчально-методичні комплекси з предметів природничо-математичного циклу;
  • здійснення педагогічної діяльності з підготовки майбутніх учителів відповідно до стандартів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього простору;
  • формування практичної спрямованості та професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів;
  • здійснення екологічного виховання молоді як умови розвитку професійної компетентності майбутніх учителів;
  • підготовка студентів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
  • проведення майстер-класів для викладачів та студентів з використання сучасних ІКТ технологій у навчальному процесі;
  • участь у науково-методичних семінарах з питання організації науково-дослідної роботи у коледжі;
  • участь обдарованих студентів коледжу у наукових проектах ЛНУ імені Тараса Шевченка;
  • участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах;
  • організація науково-дослідницької роботи зі студентами;
  • активізація видавничої діяльності викладачів і студентів.