Блоги викладачів

Пріоритетні напрями діяльності

викладачів циклової комісії на 2018-2019 н. р.:

- створення та оновлення блогів викладачів циклової комісії;

- модернізація освітньої діяльності на основі використання сучасних освітніх, педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій;

- забезпечення дієвості кабінету-музею історії освіти і педагогіки, лабораторій та фахових кабінетів циклової комісії;

- формування професійно-компетентних майбутніх педагогів у контексті європейського виміру якості освіти;

- формування позитивного іміджу навчального закладу через досягнення викладачів ц. к. у видавничій діяльності, участь у наукових і методичних форумах;

- використання телекомунікаційних можливостей медіапростору для забезпечення елементів дистанційного навчання.