Головна‎ > ‎

ОКР "молодший спеціаліст"

 Предмет Група Викладач
 Адреса блогу Електронна адреса
 Педагогіка  Всі групи шкільного відділення
 Ігнатуша А.Л.  http://pedagogikalpk.blogspot.com/  ignatushaalla@gmail.com
 Психологія
 2-АШ
2-БШ
 Ігнатуша А.Л.  http://psuhologiyalpk.blogspot.com/  ignatushaalla@gmail.com
  Педагогіка

Психологія
1-АФ
4-АФ
3-АШ, 3-БШ
Саприкіна Т.Г. http://psipedblog.blogspot.com/  tatyanasaprikina37@gmail.com
 Народознавство

Логопедія

Методика розвитку мовлення і навчання грамоти
1 курси

4-АД

3-АД
Матліна О.В.narodped.blogspot.com

http://logopediyalpk.blogspot.com

https://metodrozvmovl.blogspot.com/
matlina17@gmail.com
  Педагогіка  4-АТ  Літовка О.П.  http://pedagogika15.blogspot.com/  Lis_Litovka@meta.ua
 Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими колективами  2-БШ
3-БШ
 Ляшенко К.І.  http://pedosnovu.blogspot.com/


 ekaterinaiv8@gmail.com
 Методика  організації об’єднань та клубів  3-БШ
4-БШ
 Ляшенко К.І.  http://gyrtok.blogspot.com/  ekaterinaiv8@gmail.com
 Педагогіка 3-АТ    Ляшенко К.І.  http://pedagogika3at.blogspot.com/
 ekaterinaiv8@gmail.com
 Сучасний вчитель  Студентам коледжу Ляшенко К.І. http://pedpraktikalpk.blogspot.com/

 ekaterinaiv8@gmail.com
 Історія дитячого та юнацького руху  4-БШ  Ляшенко К.І.  http://istoriaydutryxy.blogspot.com/   ekaterinaiv8@gmail.com
Методика навчання математики 3-АШ, 
3-БШ
 
4-БШ, 4-АШ
Ляшенко К.І. http://metmatem.blogspot.com/


ekaterinaiv8@gmail.com
 Загальна та соціальна психологія  4-ВС  Хомич О.М.  http://zagsocpsuh.blogspot.com/  Elenakhomich2015@gmail.com
 Дитяча психологія3-АД
2-АД
4-АД
Хомич О.М.http://dityacha3ad.blogspot.com/
http://zagpsih2ad.blogspot.com/
 Elenakhomich2015@gmail.com
 Психологія


Педагогічна психологія
 1-АФ
4-АТ

4-АД
 Хомич О.М.


 http://psifv.blogspot.com/
http://psih3at.blogspot.com/

https://pedagogpsuhol4ad.blogspot.com/
 Elenakhomich2015@gmail.com
 Теорія та методика  фізичного виховання дітей дошкільного 
віку
 2-АД
Сидоренко Н.М.  metodik15.blogspot.com  natashasid15@gmail.com
 Теорія та методика  навчання спортивним іграм та розвагам  4-АД Сидоренко Н.М.  sportigr15.blogspot.com
 natashasid15@gmail.com
 Теорія та методика  навчання гімнастиці
  
4-АД
Сидоренко Н.М. gimnast15.blogspot.com  natashasid15@gmail.com
 Теорія та методика  навчання плаванню  4-АД Сидоренко Н.М.  plav15.blogspot.com  natashasid15@gmail.com
 Теорія та методика  навчання лижній підготовці  4-АД Сидоренко Н.М.  liga15.blogspot.com  natashasid15@gmail.com
 Теорія та методика  навчання рухливим
іграм
4-АД
Сидоренко Н.М.  ruxigr15.blogspot.com  natashasid15@gmail.com
Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою
 3-АД
         2-АД
 Сидоренко Н.М.   natashasid15@gmail.com
 Основи медичних знань 2-АД  Аль-Хамадані Н.Д. ocnovmed.blogspot.com
 natahamadani1979@gmail.com
 Методика формування елементарних математичних уявлень  Групи спец. "Дощкільна освіта"   Аль-Хамадані Н.Д.  metodikafmy.blogspot.com    
Методика зображувальної діяльності   Групи спец. "Дощкільна освіта"  Аль-Хамадані Н.Д.  metodikaszo.blogspot.com   natahamadani1979@gmail.com
Педагогіка  3-АД
2-АД
4-АД
 Аль-Хамадані Н.Д. metrr.blogspot.com
  natahamadani1979@gmail.com
Практика Групи спец. "Дощкільна освіта"   Аль-Хамадані Н.Д.  zaohham.blogspot.com   natahamadani1979@gmail.com
 Заочне віділення  Малювання. Ліплення   Аль-Хамадані Н.Д.  http://mallipg.blogspot.com/
zaohnoe.blogspot.com
  natahamadani1979@gmail.com
Пріоритетні напрями діяльності
викладачів циклової комісії на 2017-2018 н. р.:

-  створення та оновлення  блогів  викладачів циклової комісії;

-  модернізація освітньої діяльності на основі використання сучасних освітніх,  педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій;

- забезпечення дієвості кабінету-музею історії освіти і педагогіки;

- формування професійно компетентних майбутніх педагогів у контексті європейського виміру якості;

- формування позитивного іміджу навчального закладу через досягнення викладачів ц. к. у видавничій діяльності, участь у наукових і методичних форумах;

- використання телекомунікаційних можливостей медіапростору для забезпечення елементів дистанційного навчання.

Comments