Strona głównaCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
    w
    ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
      im. Ziemi Dobrzyńskiej
     w LIPNIE

Film z YouTube
        Zasadniczym celem działalności Centrum jest prowadzenie zajęć              praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły zawodowej, szkoły             zawodowej specjalnej i technikum wchodzących w skład ZST w Lipnie.   Ponadto do zadań Centrum należy m.in.: organizowanie pozaszkolnych form kształcenia dorosłych w postaci kursów, kursów zawodowych , seminariów i praktyk zawodowych, prowadzenie działalności usługowej    
w zakresie metalurgii, naprawy maszyn rolniczych, pojazdów samochodowych i serwisu opon.