Anker's in Schoonouwen


Tussen 1700 en circa 1850 waren de Ankers nadrukkelijk aanwezig in het buurtschap Schoonouwen onder Stolwijk. Grote delen waren in eigendom van de nakomelingen van Willem Ariens Anker die tussen 1725 en 1764 (mogelijk met behulp van een erfenis uit de familie Dionijs) grote stukken land en meerdere hofsteden wist te verwerven. Deze Willem Ariens Anker was een 'grote boer' en leefde in hoge welstand. Op enig moment (1706-1725) was hij de enige mannelijke Anker te Stolwijk en in die zin kan hij gezien worden als de stamvader van alle Ankers uit Stolwijk en de Krimpenerwaard.

Hieronder een overzicht van de bewoning in Schoonouwen te Stolwijk door de jaren heen. Onderstaande adressen geven de situatie weer tussen 1830 en 1840. Dit is de basis omdat in deze jaren voor het eerst gedetailleerd werd genoteerd wie er woonden (Kadaster 1832 & volkstelling 1839). In 1832 stonden er tien huizen/boerderijen in Schoonouwen; twee op Kort Schoonouwen, acht op Lang Schoonouwen tot de Opweg. De nummering liep van oudsher andersom, d.w.z. dat men begon te tellen in Kort Schoonouwen richting de Opweg. Aan de Noordzijde van Schoonouwen was nog geen bebouwing. Per adres heb ik eronder heb ik genoteerd wie er hebben gewoond, (voor zover mij bekend). De huizen die na 1840 zijn gebouwd zijn hierin niet meegenomen. De bewoners zijn genoteerd per gezinshoofd en echtgenoot.
(E) = eigenaar
(H) = huurder

■ Deze gegevens zijn gebaseerd op het concept boekwerkje "De koningen van Schoonouwe 1700-1975" samengesteld door John Anker. Dit zijn dus niet mijn bevindingen maar verkregen uit het betreffende boekwerkje. 
■ Graag ontvang ik aanvullingen of correcties.
Kort Schoonouwen 1
(huidig adres: Schoonouwenseweg 17)

1839:    Familie Cornelis de Graaf; weudwnaar met 5 kinderen plus dienstbode en inwonend familielid (totaal:8 pers.)
>1860   Adrianus Cornelis BothKort Schoonouwen 2 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 15) 

1804:    Familie Cornelis Anker (E)/Selia van Eck
1839:    Familie Arie van Meijeren (E)/Selia van Eck (voormalig echtg. van Cornelis Anker), 2 kinderen plus inwonend familielid (totaal:5 pers.)
1858:    Familie Klaas van Meijeren/Hilligje Verburg
1877:    Familie Pieter van der Hee/Neeltje Snoek
1925:    Pieter van der Hee (kleinzoon ↑)/Margje de GrootLang Schoonouwen 3 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 58)

1839:    Familie Jacob Ingens Verburg/Petronella van Dam; 5 kinderen plus dienstbode en inwonende weduwe (totaal: 9 pers.) Lang Schoonouwen 4 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 54/56) "De Willemshoeve" 

1694-1706:    Familie Hendrick Gerrits Ancker/ Maria Jans
1703-1706:    Familie Arije Hendricks Ancker/Marijtje Dionijs 
1725:    Familie Willem Ariens Anker (E)/Lena van der Neut
1756:    Familie Willem Ariens Anker (E)/ Lena van der Neut en zoon Klaas Anker/Neeltje Louwense Stuurman
1778:    Familie Klaas Anker Wz. (E)/Neeltje Louwense Stuurman
1804:    Arie Kz. Anker (E)/Neeltje Kok
1839:    Familie Arie Kz. Anker (E)/Neeltje Kok en familie zoon Willem Anker/Willemijntje van Dam; plus 8 kinderen en een dienstbode (totaal:3 pers.)
1843:    Familie Willem Az. Anker (E)/Willemijntje van Dam
1851:    Hendrik Romein (H)
1852:    Victor Anthonius Drossaart (E) te Vlissingen
1859:    Klaas Verhoog (H)
1875:    Willem Ruis Jan Danielszoon (E), Klaas Cornelis Blanken (H)
1877:    Jacob Bol (H), Fam. Ruis (E)
1900:    Pieter Bol (H), zoon van ↑, Fam. Ruis (E)
1911:    Huig Voorsluis (H), schoonzoon van ↑, Fam. Ruis (E)
1946:    Cornelis Voorsluis (H), zoon van ↑, Fam. Ruis (E)
1970:    Huig Voorsluis (H), zoon van ↑, Catharina Geertruida Ruis (E)
1982:    Huig Voorsluis (E)
> '82:    Familie de Bruijn

► In het huurcontract van 1970 is nog steeds sprake van 'de Willemshoeve'. Volgens overlevering is de boerderij in 1925 gesloopt en is op dezelfde plaats het huidige woonhuis neergezet. Lang Schoonouwen 5 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 50a) 

1831:    Arie Klaasz. Anker (E)    
1839:    Familie Jan Cornelisz. Anker (H)/Neeltje van Eck; plus twee kinderen een dienstbode en inwonend familielid (totaal: 6 pers.)
1842:    Arie Anker (H)/Hendrika Slappendel; Arie is de kleinzoon van Arie Klaasz. Anker (zie 1831)
1843:    Klaas Anker (E); hij erft de boerderij van zijn vader (zie 1831)
1889:    Arie Anker (E); zoon van Klaas Anker (zie 1843)
1890:    Willem Graveland (E); schoonzoon van Arie Anker (zie 1889); gehuwd met Jansje Anker
1919:    Willem Gerrit Zwaal
1922:    Arie Adrianus Bodegom (uit Zwijndrecht)

► Later verkocht aan een scheepsreder uit Rotterdam; het wordt dan 'de malerij' genoemd.Lang Schoonouwen 6 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 34) 

1832:    Sybrandt van Wijngaarden (E)
1839:    Familie Johannes van Wijngaarden/Kornelia van Dam; plus 4 kinderen, 1 dienstknecht, 1 dienstmeid en inwonend ouder (totaal:9 pers.)
1846:    Harmen Schilt/Kornelia van Dam (hertrouwd)Lang Schoonouwen 7 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 30) 

1832:    Maria Vonk; wed. Gerrit Uittenbroek (E)
1839:    Laurens Dekker/Maria Vonk; plus 1 dienstbode en 1 dienstknecht (totaal: 4 pers.)Lang Schoonouwen 8 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 22)
 
1839:    Familie Frans Schilt/Neeltje de Vries; plus vier familieleden waaronder een dienstbode en een dienstknecht (totaal: 6 pers.)
>1860   Arie Fz. SchiltLang Schoonouwe 9 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 20) 

1778:    Hendrik Wz. Anker (E)/Margje Pieterse Huijsman
1816:    Arie Hz. Anker (E)/Jannigje Verdoold
1839:    Jannigje Verdoold (weduwe Arie Hz. Anker); plus 9 kinderen Anker en 1 dienstknecht (totaal: 11 pers.)
1847:    Jannigje Verdoold hertrouwd met de knecht Leendert de Mik; Leendert de Mik koopt één voor één van de kinderen Anker het erfdeel op.
1848:    Cornelis Anker (E) koopt de boerderij na het overlijden van Jannigje Verdoold.
1850:    Gijsbert de Borst (H)
1855:    Dirk Cornelisz. Anker (H)/Geertje de Jong
1862:    Dirk Cornelisz. Anker (E); hij koopt de boerderij van zijn vader
1906:    Cornelis Dirkz. Anker (E)/Grietje Graveland
1916:    In gemeenschappelijk bezit van Cornelis Cornelisz. Anker en Pietertje Cornelisd. Anker
1921:    Cornelis Cornelisz. Anker (E)/Trijntje Anker (neef/nicht)
1965:    Arie Scheer (E)
1970:    Jan Noordergraaf (E)

► Volgens overlevering dateert deze boerderij uit het begin van de 17e eeuw; het voorhuis (of de voorgevel) zou nog in originele staat zijn.
► Volgens overlevering (en zichtbaar in de oostmuur van de boerderij) heeft er ooit een vrijmetselaarsloge gezeteld in de boerderij. Er gaan zelfs geruchten dat er ooit een kerker onder de boerderij aanwezig is geweest. Navraag bij de vrijmetselaarsloge in Den Haag gaf geen uitsluitsel. De tekenen in de oostmuur lijken op die van de vrijmetselaars maar zijn niet van de loge.
► Een andere overlevering maakt melding van het feit dat de boerderij er één is van 3 die naast elkaar gebouwd zijn in Schoonouwe rond 1616. Lang Schoonouwen 10 
(huidig adres: Schoonouwenseweg 10)

1817-1830:    Arie Hz. Anker/Jannigje Verdoold
1832:    Willem Hz. Anker
1839:    Familie Willem Hz. Anker/Jacoba Berger; plus 3 kinderen (totaal: 5 pers.)
1852:    Weduwe Jacoba Anker-Berger (E)
1857:    De kinderen Lena en Klaas Anker kopen het van moeder Jacoba Berger
1858:    Familie Willem Wz. Anker/Ingje Graveland
1862:    Verdeling van percelen die vallen onder Lang Schoonouwen 10 tussen Willem Wz. Anker en zijn zus Lena.
1862:    Willem Wz. Anker (E)
1870:    Familie Willem Wz. Anker/Aaltje Verburg 
► Willem Wz. Anker kreeg uit 2 huwelijken 21 kinderen waarvan er 11 de volwassen leeftijd bereiken. Willem werd genoemd "Willem met de 20 kinderen".

Al met al ontstaan vanuit het oorspronkelijke adres Lang Schoonouwen 10 een aantal adressen:
1. Het adres waar vanaf 1883 Aaltje Verburg (hertrouwd) en Wouter Slappendel wonen (de grote boerderij).
2. Het adres waar vanaf 1885 Leendert Anker en Gijsbertina Oskam wonen (zie ↓)
3. Het adres waar vanaf (mogelijk) 1903 Nanne Anker en Annigje Adriaantje Burger wonen
Op de grote boerderij verder:

1906/1910:    Familie Leendert Anker/Gijsbertina Oskam
Na 1919:        Willem Lz. Anker/Lijsbeth Verdoold
► Volgens de belastingcohieren van 1918 woont in dat jaar weduwnaar Wouter Slappendel tussen hen beiden in; dit bevestigt het idee dat er 3 adressen waren.
► Mogelijk heeft Willem, de zoon van Anker/verdoold later nog geboerd op Lang Schoonouwen 10
► Momenteel (2001) is op Schoonouwenseweg 10 een administratief bedrijf gevestigd. Volgens zeggen is de oorspronkelijke boerderij circa 1980 gesloopt. Dit is twijfelachtig omdat oude en recente foto's een voorgevel laten zien met een vergelijkbare vorm.Lang Schoonouwen 10 (naast nr. 10 hierboven)
(huidige adres: Schoonouwenseweg 16)

1862:    Lena Wd. Anker (E); verkregen uit verdeling. Hendrik Wz. Anker/Adriana den Hoed zijn dan huurder. Er is dan een hofstede aanwezig.
1884:    Leendert Anker (E); zijn oom Hendrik Wz. Anker blijft tot 1885 huurder
1885:    Leendert Anker/Gijsbertina Oskam
>1885:  Drie generaties familie Verkade (heden:caravanstalling)
  

Contact:

cjohanker@gmail.com
Comments