Дистанційний курс

КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

для студентів денної і заочної форми навчання
спеціальності 081 Право