ศูนย์รายงานผล
https://sites.google.com/site/icontrolcentre/home
ควบคุมงานก่อสร้าง
https://sites.google.com/site/technicaldataservice/


https://sites.google.com/site/materialcommittee/home

https://sites.google.com/site/civildirector/solarfarmออกแบบ และพัฒนาระบบ
โดย
นาวาอากาศตรีสมภูมิ  สุนทรา
ลงทะเบียนใช้งาน
https://sites.google.com/site/technicaldataservice/registration
(เชิญลงทะเบียน)