5. Històries de vida

Les històries de vida constitueixen metodologies que ens permeten presentar els esdeveniments més significatius de la vida de les persones. Nosaltres ens centrarem, com és lògic, en les històries dels viatges que els nostres testimonis ens han descobert durant l'entrevista. 

El següent article (Cómo escribir una historia personal, wikihow) mostra els 6 passos clau per escriure una història de vida. En la sessió d'avui adaptarem aquests sis passos a la redacció d'una història d'una migració. El teniu adjunt en aquesta pàgina.

Llegiu l'article i feu les modificacions necessàries per transformar-lo en la guia per redactar "La història d'una migració" del vostre testimoni. Podeu treballar en parelles i/o en grups.

Pengeu el document al vostre portfoli digital i el compartirem amb la resta de companys!
Font: pixabay

ĉ
Ramón Paraíso,
9 sept. 2015 1:23
Comments