Al-Baqarah 1~286

                                                         [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 21~30

21. Hai manusia ! sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu terpelihara,

22. Yang menjadikan untuk kamu, bumi ini sebagai hamparan, dan langit itu sebagai pendirian, dan ia turunkan air dari langit lalu dengan itu, ia terbitkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu, lantaran itu, janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah pada hal kamu tahu.

23. Dan jika kamu ragu-ragu ditentang apa  yang kami telah turunkan atas hamba kami, maka cubalah kamu buat satu surah sebanding itu, dan ajaklah pembantu-pembantu kamu, selain daripada Allah, jika memang kamu itu orang-orang yang benar.

24. Lantas kalau kamu sudah tidak dapat membuat, dan tidak akan dapat membuat, maka hendaklah kamu takut kepada neraka yang bakaran nya itu manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir.

25. Dan girangkanlah orang-orang beriman dan mengerjakan pekerjaan yang baik-baik, bahawa mereka akan dapat Syurga-Syurga  yang mengalir padanya sungai-sungai, tiap-tiap kali diberi kepada satu pemberian dari satu macam buah-buahan disyurga itu, mereka berkata; “Inilah yang telah dijanjikan kepada kita lebih dahulu”, dan diberi kepada mereka pemberian itu bermacam-macam, dan mereka akan dapat padanya jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal padanya.

26. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan apa sahaja seperti nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Ada pun orang-orang beriman, maka mereka tahu bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, dan ada pun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata; “apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini ?” ia dapati beberapa banyak manusia tersesat dengan sebab itu, dan ia dapati beberapa banyak manusia terpimpin dengan itu, tetapi ia tidak dapati tersesat dengannya melainkan orang-orang yang pasik.

27. Yang memecahkan perjanjian Allah sesudah ditangguhkannya, dan memutuskan apa yang diperintah oleh Allah supaya dihumban, dan membuat kebinasaan dibumi.

28. Mengapakamu kafir kepada Allah, pada hal dahulunya, kamu mati, lantas ia hidupkan kamu, kemudian ia matikan kamu, kemudian ia akan hidupkkan kamu, kemudian kepadanyalah akan dikembalikan kamu semua.

29. Ialah yang telah jadikan untuk kamu, sekelian yang ada dibumi, dan ia telah menghidup  kepihak  atas, lalu ia jadikan dia tujuh langit, dan ia amat mengetahui tiap-tiap sesuatu.

30. Dan (ingatlah) tetakala Tuhan mu berkata kepada melaikat; “sesungguhnya  Aku hidup jadikan seseorang khalifah dibumi” maka berkata; “apakah engkau mahu jadikan padanya makhluk yang akan berbuat bincana padanya dan akan menumpahkan darah,  pada hal kami berbakti dengan memuji mu dan memuliakan mu ?” ia berkata; “sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui.

 

Sumber;
[] http://www.facebook.com/groups/tm3.knajid/doc/412826642088635
Comments