โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

คลิก! โครงสร้างเวลาเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตั้งแต่

1. ปีการศึกษา 2561 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.1 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ต้น-2561-62-63"

2. ปีการศึกษา 2560 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.2 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ต้น-2560-61-62"

3. ปีการศึกษา 2559 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.3 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ต้น-2559-60-61"

4. ปีการศึกษา 2561 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.4 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ปลาย-2561-62-63"

5. ปีการศึกษา 2560 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.5 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ปลาย-2560-61-62"

6. ปีการศึกษา 2559 ---ปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.6 ---> โหลดไฟล์ ชื่อ "หลักสูตร-ม.ปลาย-2559-60-61"

คณะคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีความสนใจเข้าดูโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดาน์วโหลดเอกสารได้ดังที่แนบไว้
หมายเหตุ ชี้แจงลักษณะการอ่าน "หลักสูตร-ม.ต้น-2561-62-63" หมายถึง หลักสูตรตลอด 3 ปีการศึกษา คือ 
นักเรียนเริ่มเข้าศึกษา ม.1 ที่ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ในปีการศึกษา 2561 ม.2 ปีการศึกษา 2562 


Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
5 พ.ค. 2561 21:56
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
11 พ.ค. 2560 06:42
Ĉ
Chanisara Sanguanwai,
5 พ.ค. 2561 21:56
Comments