Informasjon om arkivetBle etablert i 1992 
av medlemmer fra foreningen Norsk Cirkusforum.
Arkivet har etablert et fast samarbeide med Follo Museum, som er regionmuseet for Follokommunene; Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Norsk Cirkusarkiv er en ideell organisasjon som har til formål å ta vare på og formidle informasjon om norsk cirkusliv: - Norske cirkus og deres artister. - Norske cirkusartister (selv om de i hovedsak har arbeidet i utlandet). - Utenlandske cirkus som har spilt i Norge. - Utenlandske artister som har opptrådt i Norge. Norsk Cirkusarkiv er åpent for spesielt interesserte etter avtale, og vil foruten å være en historisk kunnskapsbank, også arrangere utstillinger, spesielt i samarbeide med Norsk Cirkusforum.

Besøksadresse: 
Follo Museum, Belsjøveien 17, 1440 Drøbak