Startside

Elæringsmodul: Cirkler og linjer i GeoGebra


Dette elæringsmodul er udviklet af Annette Lilholt og Erik Vangsted i samarbejde med Rikke Teglskov.

Ved gennemførelsen af dette e-læringsmodul skal du blive i stand til at
  • Konstruere 
    • cirkler
    • linjer ved cirkler
    • ind- og omskrevne cirkler 
  • Måle og beregne areal og omkreds i cirkler og cirkeludsnit.

It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Matematikmål i grundskolen.

Geometri er et af de tre matematiske emner i det centrale kunskabs- og færdighedsområde: Matematiske emner i Fælles Mål 2009 - Matematik.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

i arbejdet med geometri at 
(1.-3. klasse)
undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer 

(4.-6. klasse)
undersøge og konstruere enkle figurer i planen
undersøge metoder til beregning af omkreds, areal 
bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer
kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler 

(7.-9. klasse)
fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger 
benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed 
arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser 
bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer