Junta Directiva

Junta actual per mandat de l'Assemblea General 


Presidents Honoraris:

Jaume Torrens Calafat (+) i Francesc Arbona Colom (+)

          - President: Jaume Antoni Aguiló Morales
            - Vicepresident 1r: Miquel José Arbona Payeras 
            - Vicepresident 2n: Bartolomé Oliver Guasp           
            - Secretari: Francisco Valentín Rullán Vila
            - Vicesecretari: Carles M. Viada Pons de Vall
            - Tresorer: Isabel Dols Ferriol
            - Vocal: Francesc Josep Martínez Deyá
            - Vocal: Joan Mayol Bisbal
            
- Vocal: Francisco Fiol Ramis
            - Vocal: Antoni Sunyer Rullán
            - Vocal: Miguel Angel Socías Miró
            - Vocal: Antonia Mariano Mayol
            - Vocal:  Manuel Vázquez Pulgarín
            -  Vocal: Josep-Lluis Sunyer Ribas

            Socis col·laboradors:  Gabriel Capó Bonnín, Flora Segui Amengual, José Ferrer Roig.Jaume Antoni Aguiló, president del Císculo Sollerense

Jaume Antoni Aguiló, president del Círculo Sollerense
Comments