Història

Marc històric

La Societat va néixer arran la transformació social i cultural que Sóller vivia des del final del segle XIX, com a conseqüència de la forta emigració de població sollerica a l'estranger, especialment cap a França. En haver fet fortuna, molts tornaven a Sóller per fer gala del seu progrés econòmic i material, però també hi van col·laborar indirectament a la difusió d'idees i costums propis dels països als quals s'hi havien establert (amb un clar predomini del model de vida francès, com hem dit). D'aquesta manera anaren arribant a la ciutat tot tipus de novetats molt de moda a Europa, que encara a Espanya (i més encara en una esquerpa població com Sóller) eren totalment desconegudes.

Així, entre altres coses va arribar a Sóller una nova tradició d'associacionisme plasmada en les denominades "entitats recreatives". Un associacionisme caracteritzat per la seva aconfessionalitat, apolític i que prescindia de distincions de classe social, i súmament interessat per les primeres manifestacions esportives del seu temps com un hàbit saludable i recreatiu. Aquesta fòrmula va erigir-se com a alternativa al tradicional associacionisme vinculat al món catòlic, caciquil, obrer o de capelletes polítiques, el qual li era estrany a un puixant col·lectiu solleric que havia viscut i fet fortuna en un entorn social molt més avançat.

(Imatge: segell de la Societat, any 1908)Orígens

El 25 de març de 1899 es reuniren en Can Bernadet set persones que, davant notari, acordaren fundar una societat "distinta de las que están de moda hoy día": apolítica, de foment de l'esport (sports, segons els seus estatuts), i oberta per a qualsevol individu major de 16 anys sense distinció del classe ni condició: "en la que se ha de prescribir la política, ha de abarcar toda clase de sports, y ha de caber en ella toda persona mayor de diez y seis años, rica, pobre, joven, vieja, sin distinción de clase ni matices."

Acabava de néixer el Círculo Sollerense. A la mateixa reunió es va aprovar el seu Reglament, el qual recollia i desplegava tots aquests punts. Des del principi les distincions entre socis s'han reduït a l'import de la quota que abonaven, sense que això suposés cap desigualtat entre ells. A posteriori es va instaurar una divisió entre socis locals (residents a Sóller) i forans (quota més reduïda), que tampoc anava més enllà de l'import a pagar. 

(Imatge: segell de la Societat, any 1931)


La Societat recreativa

El 1906 la Societat aprovà un nou reglament que no modificava substancialment l'anterior. No obstant això, la Societat havia perdut la forta embranzida dels primers anys i la seva finalitat esportiva anava minvant. Llevat dels seus primers anys, els seus objectius de promoció esportiva (fomentar tot tipus de Sport) varen deixar d'estar presents en el seu funcionament quotidià fins desaparéixer del tot. Aquest punt no seria recuperat fins més de mig segle més tard, als anys 80.

Després de la Guerra Civil no hi ha un canvi substancial en el seu funcionament habitual, encara que un Decret del nou Govern franquista (1941) concedia al Governador Civil la potestat de nomenar i destituir els càrrecs de qualsevol entitat associativa. Des de llavors, el nomenament dels càrrecs directius del Círcul havien de rebre l'aprovació (i possiblement eren designats) del Governador Civil.

El 1948 la Societat canvia el seu reglament en profunditat per reflectir la seva autèntica condició. Oficialment deixava de ser una entitat esportiva per ser simplement recreativa. El Círcul es limitava a "proporcionar a sus socios solaz y diversión". És a dir, un entorn de descans i tertúlia en el qual l'activitat física i esportiva era totalment inexistent.

(Imatge: segell actual de la Societat)La Societat esportiva i cultural

Amb els nous estatuts de 1966 i fonamentalment amb els del 1974, el Círcul tornava als seus orígens. Canvià la seva denominació per la de Círculo Sollerense, Sociedad Deportiva y Cultural, habitualment abreujada com Círculo Sollerense, D.C. Des d'aquell moment la Societat explicitava que les seves finalitats eren "fomentar toda clase de deportes y dedicarse a organizar actos culturales y recreativos." A més, des de 1975 va començar l'admissió per primera vegada de socis femenins.

L'any 1994 el Círcul va aprovar un reglament intern que complementava els estatuts vigents i donava cos legal a les diverses seccions esportives i culturals que havien aflorat en els últims anys arran l'última reforma estatutària: Billar, Escacs, Tennis, Atletisme, Aeromodelisme i Radioaficionats. 

El gener de 2011 es varen aprovar uns nous Estatuts que ajustaven els aprovats l'any 1974 al marc legal vigent, aglutinaven dins el seu articulat el reglament intern aprovat l'any 1994 i harmonitzaven el seu funcionament intern amb el propi de qualsevol club esportiu.

Comments