Estatuts

El gener del 2011 es varen aprovar en Assemblea general extraordinària de socis els actuals Estatuts de la Societat. L'objectiu era actualitzar el cos legal aprovat l'any 1974, que per la seva antigor requeria una adaptació al l'actual marc legal constitucional.

Es va aprofitar per incorporar al seu articulat el Reglament intern aprovat el 1994, que complementava els Estatuts del 1974 i servia per donar acollida a les emergents seccions esportives que havien aflorat en els últims anys arran l'última reforma estatutària.

A més, els nous Estatuts de 2011 han harmonitzat el funcionament de la Societat amb el de qualsevol club esportiu, donat el pes i el progressiu creixement que les seccions esportives han mostrat en les darreres dècades.

Els Estatuts del Círculo Sollerense estan en tot moment a disposició dels socis. Es poden consultar pitjant aquí (format pdf), o bé aquí (format word).

Comments