Главная страница

 

 
Людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

Конституція, ст.3
 
 

https://sites.google.com/site/cinnostivihovanna/home/1342466875.jpg

Класний керівник у школі


Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета він дбає про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з учнями класу.

У своїй діяльності класний керівник тісно пов'язаний з іншими шкільними працівниками. Із заступником директора школи з виховної роботи він планує свою діяльність, бере участь у підготовці й проведенні шкільних свят, урочистих подій, інших заходів.  З учителем праці, викладачем організації виробництва з'ясовує питання профорієнтаційної виховної роботи; з бібліотекарем — проблеми забезпечення класу підручниками, стан читання учнями художньої літератури; з учителем фізичного виховання — участь у підготовці і проведенні спартакіад тощо. Тому класними керівниками призначають найдосвідченіших учителів-вихователів. Діяльність класного керівника урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в класі, особливо в колективі старшокласників, спрямовує її на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань школярів.

Основне в діяльності класного керівника - виховання учнів і згуртування їх в дружній колектив. Звичайно, в центрі його уваги стоять питання навчальної роботи, підвищення рівня знань. Але до їх вирішення він підходить перш за все як вихователь. Він допомагає вчителям у підвищенні якості навчання. 

Класний керівник лише частково безпосередньо організує дитяче життя й діяльність. Значно більшу роль у цьому сенсі відіграють батьки, вчителі-предметники, наставники, майстри, керівники гуртків, секцій, студій, що організують побут, навчальний та суспільно корисну працю, громадську діяльність, туризм, краєзнавство, технічне і художня творчість школярів. Класний керівник відповідає за зміст виховного процесу, його відповідність цілям гуманістичного демократичного виховання і активність участі в ньому дітей.