Inici

Calendari PR4 Curs 2014 -15:

  • 21 de novembre: Data límit avaluació 1r Trimestre. 
    • Activitats: Preguntes i hipòtesis, objectius, triar el treball de camp,  estructura del treball. 
    • Lliurament en paper o virtual.
  • 6 de març: Data límit avaluació 2n Trimestre
    • Activitats: redacció del treball avançada.
  • 15 maig: Entrega la Memòria del projecte en format PDF.
  • juny: Presentacions dels projectes.
Ċ
Magí Senserrich,
13 de set. 2012, 15:02
Comments