UJIANPENGUKUHAN

http://cikgulim.blogspot.com/

 

<MENU UTAMA>   <GAMBAR>   <ANALISIS>   <CERAMAH>   <TUGASAN>   <ARTIKEL>   <BERITA>

 

NOVEL SETEGUH KARANG 

 

LATIHAN PENGUKUHAN

NOVEL SETEGUH KARANG

 

aaRAHAN  : Jawab semua soalan.

 

A.    Nyatakan nama watak yang mempunyai perwatakan berikut:

 

Perwatakan

Nama Watak

(i)  Tabah, berani, bertanggungjawab, penyayang

 

 

(ii) Tegas, bertanggungjawab, kasar,

     suka mempermain-mainkan orang lain

 

(iii)Tidak bertanggungjawab, tidak rasional,

 

 

(iv)Prihatin, baik hati, ramah, jujur dalam persahabatan

 

 

(v)Penyabar, penyayang, suka bergurau, prihatin

 

 

                                                                                                                                

 

           

B.    Nyatakan latar tempat yang sesuai untuk pernyataan berikut:

 

     

Pernyataan

Latar Tempat

(i)  Tempat Awanis menjalani latihan praktikal

 

(ii)  Tempat Awanis menumpang ketika menjalani latihan

      praktikal di Terengganu

 

(iii) Tempat Awanis menuntut

 

(iv) Tempat Kak Maysarah dirawat setelah menelan pil

      tidur secara berlebihan

 

(v)  Tempat Anita menumpang selepas keluar dari

      rumah akibat pergaduhan dengan Kak Maysarah

 

                                                                                                                                 

 

 

C.   Nyatakan unsur gaya bahasa berdasarkan situasi berikut:

 

(i)            Sebab aku tahu hanya aku satu-satunya tempat yang ada baginya yang mampu

            menampung segala luahan lahar yang dipendamnya selama ini. (halaman 21)

            Jawapan :  __________________

 

(ii)           Sebaliknya  Anis akan menjadi seperti karang  yang teguh menghadapi terjahan 

            badai. (halaman 199)  Jawapan : ___________________

 

(iii)          Suasana keliling redup, sinar mentari kekalahan di ufuk barat. (halaman 7)

Jawapan : ___________________

 

(iv)         Mata Encik Johari berapi-api marah. (halaman 145) Jawapan:________________

 

(v)       Tapi, kenapa dia mesti berwajah mendung begitu? (halaman 14)

                  Jawapan: _____________________

                                                                                                                             

 

D.   Isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

 

(i)            Semalam awal-awal lagi aku telah memberitahu Kak Nor bahawa aku tidak pandai

                  memasak.  Tidak malu-malu aku mengakui itu.  Jadinya, aku cuma boleh

                  menolongnya dalam hal-ehwal mengemas dapur dan mencuci pinggan mangkuk;

                  soal masak-memasak aku angkat _____________________________________ .   

                  (halaman 87)

 

(ii)           Wah, banyak cantik muka dia!  Diakah yang layak menilai kami?  Padahal dia

            sendiri tidak pernah mahu bersikap manis dengan kami.  Sepanjang sebulan kami

            di situ, dia telah memperlakukan kami seperti _____________________________

            ___________________________________ (halaman 44)

 

(iii)          Tetapi Kak May tidak makan dek pujuk rayu mama.  Sikap manjanya kerana selalu

            mendapat apa yang diingini dan tidak pernah dimarahi, membuatkan dia

            __________________________________________ dan sombong. (halaman 133)

 

(iv)         Segalanya itu adalah pura-pura.  Berpura-pura pada diriku sendiri.  Berpura-pura

            tabah dengan cara menekan perasaanku jauh ke dalam hatiku, tidak nampak pada

            mata orang lain tapi ia menyeksaku diam-diam bagai________________________

            _______________________________________. (halaman 31)

                                                                                                                      

 

E.    Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

           

           (i)   Penulis novel Seteguh Karang ialah ________________________________________

           

(ii)  Nama panggilan bagi Awanis ialah__________________________________________

 

           (iii) Nama sebenar Anita ialah_________________________________________________

 

 

           (iv) Kenapakah Anita diberikan oleh Encik Lee kepada ibu dan bapa Awanis?

                  _____________________________________________________________________

                  _____________________________________________________________________

 

           (v)  Nyatakan dua citra masyarakat dalam novel ini.

 

                  i)____________________________________________________________________

                 

                  ii)____________________________________________________________________

 

 

 

                                                                      

 

F.    Jawab soalan berikut:

         

(i)  Mengapakah Awanis berasa sedih melihat Bakri dan Budi semasa mereka

     di ladang?

 

                 _____________________________________________________________________

 

                ______________________________________________________________________

 

                ______________________________________________________________________

                                                                                                                                

 

          (ii)  Apakah harapan Budi sebelum dia meninggal dunia?

              

                ______________________________________________________________________

 

                ______________________________________________________________________

 

                ______________________________________________________________________

                                                                                                                           

 

          (iii) Berdasarkan novel ini, berikan satu contoh yang sesuai untuk menjelaskan pengajaran

                kita haruslah bersedia dengan segala cabaran untuk berjaya.

 

                _____________________________________________________________________

 

               ______________________________________________________________________

 

               ______________________________________________________________________