TUGASAN ESEI

http://cikgulim.blogspot.com/

 

<MENU UTAMA>   <GAMBAR>   <ANALISIS>   <CERAMAH>   <TUGASAN>   <ARTIKEL>   <BERITA>

 TUGASAN INI HENDAKLAH DIBUAT DALAM BENTUK ESEI (KARANGAN) DAN HENDAKLAH SEKURANG-KURANGNYA 400 PATAH PERKATAAN. ESEI HENDAKLAH MEMBINCANGKAN TAJUK YANG DIBERIKAN SECARA RINCI DAN  HARUS MENGANDUNGI PERIBAHASA ATAU RANGKAI KATA YANG SESUAI SERTA KOSA KATA YANG LEBIH LUAS. ESEI HENDAKLAH DIHANTAR PADA 11 JUN 2007 (HARI PERTAMA SEKOLAH DIBUKA). KEGAGALAN BERBUAT DEMIKIAN AKAN DIAMBIL TINDAKAN. ESEI HENDAKLAH DITAIP.

 

 

KUMPULAN ESEI DAN TAJUK

 

Tingkatan 5 Merah.

 

Kumpulan 1

Aaron Chung

Mohd Soffre

Tajuk: Siaran televisyen di negara ini dikatakan lebih banyak menyiarkan rancangan berbentuk pengajaran. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat di atas? Jelaskan.

 

Kumpulan 2

Azimah

Rozalia

Tajuk: Walaupun amalan merokok membahayakan kesihatan, namun banyak orang yang tidak mengendahkan bahaya  tersebut. Anda sebagai seorang pegawai kesihatan telah dijemput untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk ’Kesan merokok terhadap Kesihatan’ dalam satu majlis anjuran Jabatan Kesihatan daerah anda. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

 

Kumpulan 3

Caroline Liaw

Faiznur Farhana

Tajuk: Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di negara kita sejak akhir-akhir ini. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kes ragut dan cara-cara untuk menanganinya daripada menjadi lebih serius.

 

 

 

Kumpulan 4

Cham Sieu Chen

Nurfarizah

Tajuk: Gejala buli di sekolah terus berlaku walaupun pelajar menyedari perbuatan mereka boleh membawa padah. Terangkan sebab-sebab berlakunya gejala ini dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

 

Kumpulan 5

Chang Yen Kuen

Siti Rohayu Muhlas

Tajuk: Malaysia telah menganjurkan semula Tahun Melawat Malaysia lantaran impak positif yang disumbangkan oleh sektor ini kepada masyarakat dan negara. Tulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pelancongan kepada masyarakat dan negara.

 

Kumpulan  6

Chee Vun Long

Safinah Sahari

Tajuk: Kemalangan jalan raya seolah-olah satu fenomena biasa di Malaysia terutama pada musim-musim perayaan. Pelbagai kempen telah dilaksanakan oleh kerajaan, namun kemalangan maut terus berlaku. Oleh itu, sebagai seorang  anggota polis trafik, anda ditugaskan untuk menyampaikan ceramah kepada sekumpulan belia tentang faktor-faktor kemalangan jalan raya dan langkah-langkah berkesan untuk menanganinya. Tulis teks ceramah anda selengkapnya.

 

Kumpulan  7

Chew Sui Yan

Suzie Pok Han

Tajuk: Kegiatan kokurikulum merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang wajib disertai oleh semua pelajar. Hal ini demikian kerana kegiatan kokurikulum mempunyai banyak kebaikan kepada pelajar. Oleh itu, sebagai wartawan sebuah syarikat penerbitan, anda ditugaskan untuk mewawancara Menteri Pelajaran untuk mendapatkan pandangan beliau tentang kepentingan kegiatan kokurikulum kepada pelajar. Tulis hasil wawancara anda selengkapnya.

 

 

 

 

 

Kumpulan 8

Crera

Presheilla

Tajuk:  Anda ingin menyertai pertandingan menulis rencana yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Tajuk rencana yang ditetapkan ialah ‘usaha-usaha untuk meningkatkan semangat kejiranan ‘. Tulis rencana itu selengkapnya.

 

Kumpulan 9

Fung Ai May

Soo Wen Ru

Tajuk: Langkah kerajaan menjadikan hari Sabtu sebagai cuti umum bagi kakitangan kerajaan adalah satu langkah yang bijak. Kini banyak juga syarikat swasta yang turut serta dalam pemberian cuti ini walauun ada yang hanya menawarkan Sabtu minggu pertama dan ketiga. Bincangkan kebaikan-kebaikan langkah tersebut.

 

Kumpulan 10

Goh Shin Jyy

Nurlisa Kamba

Tajuk:  Seni dan budaya masyarakat Malaysia semakin diancam kepupusan  sekiranya tiada langkah berkesan dilakukan bagi menanganinya. Tambahan pula, remaja lebih suka menghadap komputer atau bermain permainan video sebagai cara mengisi masa senggang. Bincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam melestarikan seni budaya masyarakat Malaysia.

 

Kumpulan 11

Hassan Enses

Tang Poo Li

Tajuk: Anda akan menyertai pertandingan pidato sempena Minggu Bahasa Melayu di sekolah anda. Tajuk pidato tersebut ialah ‘ Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran Bahasa Melayu’. Sediakan teks pidato tersebut selengkapnya.

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan 12

Nazri

Hassan Tallas

Lin Ting Ann

Tajuk: Amalan berbudi bahasa dan kesantunan bahasa perlu dipupuk sejak di peringkat kanak-kanak prasekolah lagi. Ulaskan pernyataan tersebut selengkapnya.

 

Kumpulan 13

Jennifer Cham

Verona Ansilmus

Tajuk: Kebanyakan kanak-kanak mengalami masalah kekurangan zat makanan kerana mengambil makanan ringan secara berlebihan. Terangkan sebab-sebab kanak-kanak gemarkan makanan ringan dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.

 

Kumpulan 14

Kelvin

Nurfadiyanah

Tajuk: Perkembangan industri pelancongan memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan sesebuah negara dan seterusnya ekonomi negara tersebut. Jelaskan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memajukan industri pelancongan di negara kita.

 

 

 

 

Kumpulan 15

Martini Madan

Nursuhaillah

Tajuk: Berdasarkan statistik, didapati bahawa kira-kira 36 peratus kes penyalahgunaan dadah melibatkan golongan remaja. Anda sebagai seorang wartawan sebuah akhbar terkemuka, anda telah ditugaskan untuk menemubual Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan tentang punca-punca gejala penagihan dadah dan langkah-langkah untuk membanterasnya.

 

 

 

 

 

Kumpulan 16

Teo Wee Teck

Lee Wei Guan

Tajuk: Masyarakat kita pada hari ini sering dipaparkan dengan penglibatan remaja dalam kegiatan lumba haram. Namun, remaja yang terlibat dalam kegiatan ini seolah-olah tidak berasa gerund walaupun pihak berkuasa giat menjalankan operasi bagi membanteras kegiatan ini. Berikan pendapat anda bagi menangani kegiatan lumba haram ini.

 

Kumpulan 17

Lim Yi Loong

Ow Chee Wei

Tajuk: Berhampiran dengan kawasan tempat tinggal anda terdapat sebuah kilang papan yang sering mengadakan pembakaran secara terbuka untuk menghapuskan sisa perkilangan mereka. Keadaan ini menimbulkan pelbagai masalah kepada para penduduk. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkenaan untuk mengadukan masalah ini dengan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh para penduduk.

 

Kumpulan 18

Siti Aisha

Tan Yeh Yee

Tajuk: Ada pendapat yang mengatakan bahawa kerenggangan perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi punca anak-anak tidak berdisiplin dan tidak mematuhi nasihat yang diberikan. Oleh itu, ibu bapa perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak mereka agar anak-anak berdisiplin dan terkawal. Apakah pendapat anda tentang pernyataan di atas?

 

Kumpulan 19

Nursyuhada Nadia

Nurfazianah

Tajuk: Perkhidmatan pengangkutan awam di tempat anda tidak memberikan perkhidmatan yang sepatutnya. Mutu perkhidmatannya sering dipertikaikan oleh pengguna di tempat anda. Jelaskan kepentingan pengangkutan awam dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatannya.

 

 

 

 

TUGASAN INI HENDAKLAH DIBUAT DALAM BENTUK ESEI (KARANGAN) DAN HENDAKLAH SEKURANG-KURANGNYA 400 PATAH PERKATAAN. ESEI HENDAKLAH MEMBINCANGKAN TAJUK YANG DIBERIKAN SECARA RINCI DAN  HARUS MENGANDUNGI PERIBAHASA ATAU RANGKAI KATA YANG SESUAI SERTA KOSA KATA YANG LEBIH LUAS. ESEI HENDAKLAH DIHANTAR PADA 11 JUN 2007 (HARI PERTAMA SEKOLAH DIBUKA). KEGAGALAN BERBUAT DEMIKIAN AKAN DIAMBIL TINDAKAN. ESEI HENDAKLAH DITAIP.

 

 

KUMPULAN ESEI DAN TAJUK

 

Tingkatan 5 Biru

 

Kumpulan 1

Rahmatang

Nirwana

Tajuk: Siaran televisyen di negara ini dikatakan lebih banyak menyiarkan rancangan berbentuk pengajaran. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat di atas? Jelaskan.

 

 

Kumpulan 2

Alfred

Fredolin

Tajuk: Walaupun amalan merokok membahayakan kesihatan, namun banyak orang yang tidak mengendahkan bahaya  tersebut. Anda sebagai seorang pegawai kesihatan telah dijemput untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk ’Kesan merokok terhadap Kesihatan’ dalam satu majlis anjuran Jabatan Kesihatan daerah anda. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

 

 

Kumpulan 3

Ahmad Banihulz zaman

Mohd Huzaifah

Tajuk: Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di negara kita sejak akhir-akhir ini. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kes ragut dan cara-cara untuk menanganinya daripada menjadi lebih serius.

 

 

 

 

Kumpulan 4

Mohd Syahamah

Lewis

Tajuk: Gejala buli di sekolah terus berlaku walaupun pelajar menyedari perbuatan mereka boleh membawa padah. Terangkan sebab-sebab berlakunya gejala ini dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

 

 

Kumpulan 5

Emi

Noorsehah

Tajuk: Malaysia telah menganjurkan semula Tahun Melawat Malaysia lantaran impak positif yang disumbangkan oleh sektor ini kepada masyarakat dan negara. Tulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pelancongan kepada masyarakat dan negara.

 

 

Kumpulan  6

Mohd Fadhil

Umar Mokhtar

Tajuk: Kemalangan jalan raya seolah-olah satu fenomena biasa di Malaysia terutama pada musim-musim perayaan. Pelbagai kempen telah dilaksanakan oleh kerajaan, namun kemalangan maut terus berlaku. Oleh itu, sebagai seorang  anggota polis trafik, anda ditugaskan untuk menyampaikan ceramah kepada sekumpulan belia tentang faktor-faktor kemalangan jalan raya dan langkah-langkah berkesan untuk menanganinya. Tulis teks ceramah anda selengkapnya.

 

 

Kumpulan  7

Ervina

Noalin

Tajuk: Kegiatan kokurikulum merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang wajib disertai oleh semua pelajar. Hal ini demikian kerana kegiatan kokurikulum mempunyai banyak kebaikan kepada pelajar. Oleh itu, sebagai wartawan sebuah syarikat penerbitan, anda ditugaskan untuk mewawancara Menteri Pelajaran untuk mendapatkan pandangan beliau tentang kepentingan kegiatan kokurikulum kepada pelajar. Tulis hasil wawancara anda selengkapnya.

 

 

 

 

 

Kumpulan 8

Shafie

Yapp Wei Kiong

Tajuk:  Anda ingin menyertai pertandingan menulis rencana yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Tajuk rencana yang ditetapkan ialah ‘usaha-usaha untuk meningkatkan semangat kejiranan ‘. Tulis rencana itu selengkapnya.

 

Kumpulan 9

Nurfamiza

Azira Farah

Fareeza

Tajuk: Langkah kerajaan menjadikan hari Sabtu sebagai cuti umum bagi kakitangan kerajaan adalah satu langkah yang bijak. Kini banyak juga syarikat swasta yang turut serta dalam pemberian cuti ini walauun ada yang hanya menawarkan Sabtu minggu pertama dan ketiga. Bincangkan kebaikan-kebaikan langkah tersebut.

 

 

Kumpulan 10

Alvin Au

Alvin Jeffrey

Tajuk: Perkembangan industri pelancongan memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan sesebuah negara dan seterusnya ekonomi negara tersebut. Jelaskan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memajukan industri pelancongan di negara kita.

 

 

 

 

Kumpulan 11

Abd Rasyid

Mohd Abd Hafiz

Tajuk: Berdasarkan statistik, didapati bahawa kira-kira 36 peratus kes penyalahgunaan dadah melibatkan golongan remaja. Anda sebagai seorang wartawan sebuah akhbar terkemuka, anda telah ditugaskan untuk menemubual Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan tentang punca-punca gejala penagihan dadah dan langkah-langkah untuk membanterasnya.

 

 

Kumpulan 12

Masuria

Noorafiza Afiffi

Tajuk: Masyarakat kita pada hari ini sering dipaparkan dengan penglibatan remaja dalam kegiatan lumba haram. Namun, remaja yang terlibat dalam kegiatan ini seolah-olah tidak berasa gerund walaupun pihak berkuasa giat menjalankan operasi bagi membanteras kegiatan ini. Berikan pendapat anda bagi menangani kegiatan lumba haram ini.

 

 

 

Kumpulan 13

Naida

Noramizah

Tajuk: Berhampiran dengan kawasan tempat tinggal anda terdapat sebuah kilang papan yang sering mengadakan pembakaran secara terbuka untuk menghapuskan sisa perkilangan mereka. Keadaan ini menimbulkan pelbagai masalah kepada para penduduk. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkenaan untuk mengadukan masalah ini dengan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh para penduduk.

 

 

 

Kumpulan 14

Hafiza

Siti Nurhafiza

Tajuk: Ada pendapat yang mengatakan bahawa kerenggangan perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi punca anak-anak tidak berdisiplin dan tidak mematuhi nasihat yang diberikan. Oleh itu, ibu bapa perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak mereka agar anak-anak berdisiplin dan terkawal. Apakah pendapat anda tentang pernyataan di atas?

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan 15

Grace Semuil

Noratiqah

Tajuk: Perkhidmatan pengangkutan awam di tempat anda tidak memberikan perkhidmatan yang sepatutnya. Mutu perkhidmatannya sering dipertikaikan oleh pengguna di tempat anda. Jelaskan kepentingan pengangkutan awam dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatannya.

 

 

 

 

Kumpulan 16

Safiteri

Shakila

Tajuk: Kebanyakan kanak-kanak mengalami masalah kekurangan zat makanan kerana mengambil makanan ringan secara berlebihan. Terangkan sebab-sebab kanak-kanak gemarkan makanan ringan dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.