KARANGAN BERPANDU

http://cikgulim.blogspot.com/

 

<MENU UTAMA>   <GAMBAR>   <ANALISIS>   <CERAMAH>   <TUGASAN>   <ARTIKEL>   <BERITA>

 

BERDASARKAN GAMBAR DI BAWAH, HURAIKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENYEMAI SEMANGAT CINTA AKAN TANAH  AIR DALAM KALANGAN GENERASI MUDA PADA MASA KINI. HURAIAN KARANGAN ANDA HENDAKLAH DI ANTARA 200-250 PATAH PERKATAAN.

 

 

PENGISYTIHARAN KEMERDEKAAN 31 OGOS 1957

 

 

tunku-2.gif