ANALISIS SOALAN SPM 

(KERTAS SATU) 


http://cikgulim.blogspot.com/

 

<MENU UTAMA>   <GAMBAR>   <ANALISIS>   <CERAMAH>   <TUGASAN>   <ARTIKEL>   <BERITA>

Analisis soalan Kertas 1

 

Tahun

Tajuk

     Format

Nov 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 2007

1.      Hobi Memancing

2.      Nilai yang membentuk sahsiah individu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

3.      Laporan tentang wabak penyakit berjangkit

4.      Faedah menyertai koperasi sekolah

5.      Peribahasa “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”- pandangan maksud peribahasa

6.      Ulasan cerpen- bulan kemerdekaan

 

FORMAT BAHARU

Bahagia A

Isu pembangunan dan alam sekitar

 

Bahagian B

1.      Peranan remaja mencapai hasrat sebagai peneraju negara, tenaga yang memajukan negara dan menjaga kedaulatan negara pada masa depan.

2.      Tokoh sanjungan

3.      Persediaan yang perlu dilakukan seseorang untuk menghadapi persaingan kerja pada masa akan datang.

4.      “Keluarga Bahagia Penjana Masyarakat Harmoni”

5.      Usaha-usaha memartabatkan golongan yang terlibat dalam bidang kesusasteraan

 

Bahagian A

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menangani gejala vandalism

 

Bahagian B

1.      Trend gaya hidup dan berpakaian. Trend akan mempengaruhi budaya hidup masyarakat Malaysia pada masa akan datang.

2.      Peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak

3.      Usaha-usaha oleh pihak berkenaan dalam meningkatkan mutu sukan negara

4.      Persengketaan dan peperangan menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia

5.      “Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat”

 

Bahagian A

Peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran selepas memperoleh Sijil Pelajaran Malaysia

 

Bahagian B

1.      Amalan gaya hidup sihat

2.      Peranan ibu bapa, sokongan ahli keluarga dan usaha diri sendiri banyak mempengaruhi kejayaan seseorang pada masa hadapan.

3.      Aktiviti-aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat  untuk mengukuhkan perpaduan.

4.      Peranan yang dimainkan oleh negara kita untuk terus mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia

5.      Saranan menggalakkann remaja supaya membaca karya-karya yang bertemakan semangat patriotik.

 

Bahagian A

Isu kurang semangat patriotik dalam kalangan remaja.

 

Bahagian B

1.      Kepentingan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

2.      Menghargai jasa ibu bapa

3.      Sumbangan industri pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia

4.      Kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran menangani masalah jerebu.

5.      Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik

 

 

Bahagian A

 

Aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang

 

Bahagian B

1.      Cara-cara melaksanakan amalan berjimat cermat

2.      Kebaikan-kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka

3.      Kesan buruk tabiat merokok terhadap kesihatan

4.      Kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada negara

5.      Pembacaan karya sastera dapat meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran menghasilkan karya kreatif dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar

 

Bahagian A ????????

 

Bahagian B ????????

 

Perbincangan

 

Laporan

Rencana

 

 

Cerpen

 

 

 

 

Bentuk umum

 

 

Perbincangan

 

 

 

 

Rencana

 

 

Syarahan

 

Pendapat

 

 

 

Bentuk khusus

 

 

 

 

 

 

 

Pendapat

 

Rencana

 

Komen

 

 

Cerpen

 

 

 

Bentuk umum

 

 

 

Syarahan

Komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk umum

 

 

 

 

 

Ceramah

 

 

 

 

 

Komen

 

 

 

 

 

 

Bentuk umum

 

 

 

 

 

 

 

Rencana

 

Perbahasan (Pertandingan)

 

Pendapat