8 клас‎ > ‎

Фізичні та хімічні властивості кислот:


Кислотами називаються сполуки, що містять катіони Гідрогену, які здатні заміщуватись металом (або металоподібною групою атомів), і аніони кислотного залишку. Група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену, називається кислотним залишком.
 Him8 19 1.gif
Мал. 1. Модель соляної кислоти.


Атоми різних металічних елементів по-різному здатні віддавати електрони. А кожен метал тим більш активний, чим легше він здатен віддавати свої електрони, і тим енергійніше він може реагувати з іншими речовинами. Після проведення деяких досліджень усі метали розташували в ряд за зменшенням їхньої активності. Такий ряд був вперше запропонований таким видатним вченим як М. М. Бекетов. Цец ряд активності металів ще іноді називають витискувальним рядом металів або електрохімічним рядом напруг металів. Він має наступний вигляд:
Li, K, Ва, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Рt, Au.
 Him8 19 2.jpg
Мал. Ряд активності металів.

Загалом, виділяють багато видів кислот. Їх можна класифікувати за різноманітними класифікаційними ознаками.

Him8 19 3.jpg 
Мал.Класифікація кислот.

Кількість йонів Гідрогену, здатних заміщуватися на метал з утворенням солей, визначає основність кислоти.
За цим параметром визначають одноосновні (HCl, HNO3), двоосновні (H2SO4, H2CrO4), триосновні (H3PO4, H3BO3) і багатоосновні (H4P2O7, H4SiO4) кислоти.
Him8 19 4.jpg
Мал. Класифікація кислот за кількістю йонів.

За хімічним складом кислоти можна поділити на безоксигенні (HCl, HJ, H2S) та оксигеновмісні (H2SO4, H3PO4, HClO, HNO3).
За окисною здатністю кислоти поділяються на кислоти-окисники – сильні (HNO3, HClO, HClO3, HClO2) та кислоти-неокисники – слабкі (HCl, HBr, H2S).
Him8 19 5.jpg
Мал. Класифікація кислот за окисною здатністю.


Comments