IMITACIÓ DEL PROCÉS DIGESTIU - 3r d'ESO - Curs 16/17

1) MASTEGUEM

3) DIGESTIÓ GÀSTRICA A L'ESTÓMAC


5) PAS A L'INTESTÍ GROS


2) DEGLUCIÓ

4) ABSORCIÓ DE NUTRIENTS A L'INTESTÍ PRIM

6) DEFECACIÓ


Comments