Les cèl·lules i les seves estructures


Observa la imatge anterior. Què hi veus? Quins colors? Quines formes? Pots dir què és?

De fet, són cèl·lules de ronyó de gos. Les cèl·lules són les unitats més petites que formen els éssers vius. El teu cos és fet de cèl·lules, com les plantes, com els gossos, els pollastres, les abelles i els fongs. Les nostres cèl·lules tenen un aspecte molt semblant al de les cèl·lules de gos de la fotografia.

Però les cèl·lules del ronyó d'un gos no són de color verd ni vermell. Per poder veure bé les cèl·lules amb un microscopi un científic les treu de l'organisme a què pertany i les tenyeix de diferents colors. La fotografia està feta a través d'un microscopi.

En aquest capítol explorarem els tipus de cèl·lules que hi ha, com són i què fan.