L'estudi de les ciències de la vida

Quantes preguntes et pots fer sobre el sol? Per què fa llum? Com es mou a través del cel? Com ajuda les plantes a créixer? Què passaria a la vida de la Terra si el sol no sortís demà? Pots respondre totes aquestes preguntes i probablement moltes més. Quan les persones que fan ciència observen el món físic es fan preguntes com aquestes i intenten respondre-les.

Abans de la ciència, aquestes preguntes trobaven la seva resposta a creences i mites. Per exemple, a la cultura asteca es creia que el sol no sortiria si no es feien sacrificis humans.

La ciència ens ensenya que necessitem evidències que puguin explicar les nostres observacions. En aquest capítol explorarem com la ciència ens pot ajudar a preguntar i respondre les qüestions relacionades amb el món físic.