Modelat glacial

El modelat glacial són aquelles formacions derivades del desplaçament de masses de gel, que creen petites valls en forma de U.
Es van produïr en l'època de les glaciacions de l'era quaternària en les parts altes de les muntanyes. Habitualment a la Península Ibèrica només hi queden glaceres als cims.

Una glacera és una acumulació de neu comprimida, que no s’arriba a fondre mai degut a les temperatures. 
 
Els rastres de les glaceres són els circs, els horns, valls, espatlleres, morenes, valls penjades, llengües i llacs glacials.
 
Els circs glacials són depressions semicirculars (amb forma d’amfiteatre) dominada per parets abruptes. 

L’horn es forma quan un pic té circs per tots els seus vessants, i té les parets molt pronunciades.

Les espatlleres glacials són un angle format pel màxim nivell de la glacera que la separa de la muntanya.

Les morenes són l'acumulació de sediments caiguts damunt una glacera, que són transportats.

Les valls penjades són unes petites valls (també amb forma de U) que desemboquen a altres valls més grans.
 
   
 
Erosió
Les glaceres van erosionant a poc a poc amb el contacte de la neu comprimida i de la gravetat. Tota aquesta neu comprimida té una bona densitat i molt volum. També hi ha el fenomen d'erosió que trenca les roques: la gelifracció.
Els dos mecanismes d’erosió que es coneixen són:

Transport i sedimentació
El cicle que tanca l’acció geològica de les glaceres és el transport de sediments i la seva sedimentació.
Iceberg 
Glaceres alpines
Comments