Hình ảnh

Một số hình ảnh về GSVS Trần Đại Nghĩa
 
 
Tấm bằng viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liện xô trao năm 1966
 
Chân dung Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tại ngôi trường ông học thời niên thiếu ( Giờ là THPT Nguyễn Đình Chiểu _ Mỹ Tho)
 
Nơi yên nghỉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comments