Ngữ văn 10‎ > ‎

PPCT-NV10 nâng cao

CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO

 (Trích văn bản 7608 /BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2009)

Nếu có những điểm khác nhau giữa sách giáo viên và KPPCT thì giáo viên thực hiện theo KPPCT.
 
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

 

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Tổng quan văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử;

Văn bản;

Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Khái quát về văn học dân gian Việt Nam;

Phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ;

Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12   

Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn);

Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước);

Bài viết số 1;

Văn bản văn học.

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

 Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê);

Văn bản văn học (tiếp theo);

Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo những yêu cầu khác nhau.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na);

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ.

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Tấm Cám;

Đọc thêm: Chử Đồng Tử ; 

Tóm tắt văn bản tự sự.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà;

Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu);

Trả bài viết số 1.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Ca dao yêu thương, tình nghĩa;

Bài viết số 2.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Ca dao than thân;    

Ca dao hài hước, châm biếm;

Đọc thêm:

+ Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn…

+ Mười tay

Luyện tập về nghĩa của từ;

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Tục ngữ về đạo đức, lối sống;

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ;

Quan sát, thể nghiệm đời sống.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Xuý Vân giả dại (Trích vở chèo Kim Nham);

Đọc - hiểu văn bản Văn học;                

Đọc tích luỹ kiến thức.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX;

Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão);

Trả bài viết số 2;

Ra đề bài viết số 3 (học sinh làm ở nhà).

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Nỗi lòng (Đặng Dung);

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi);

Đọc thêm:

+ Vận nước (Đỗ Pháp Thuận),

+ Cáo bệnh, bảo mọi người (Mãn Giác),

+ Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn);

Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết.

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56  

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm);     

Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du);

Luyện tập về biện pháp tu từ;

Liên tưởng, tưởng tượng.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch);

Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ);

Tì bà hành (Bạch Cư Dị);

Đọc thêm:

+ Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh)

+ Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)

+ Khe chim kêu (Vương Duy)

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Thơ Hai-kư;

Đọc thêm: Viên Mai bàn về thơ (trích Tuỳ Viên thi thoại);

Trả bài viết số 3;

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Ôn tập làm văn

Ôn tập văn học

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt;

Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I)

Tuần 19

      Tiết 70 đến tiết 72

Viết kế hoạch cá nhân.

Trả bài viết số 4.

 

Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 75

Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu);

Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ);

Tuần 21

Tiết 76 đến tiết 78

Thư dụ Vương Thông lần nữa (Nguyễn Trãi);

Các hình thức kết cấu văn bản  thuyết minh.

Tuần 22

Tiết 79 đến tiết 81

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.  

Bài viết số 5;

Tuần 23

Tiết 82 đến tiết 84

Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi);

Tác gia Nguyễn Trãi;

Đọc thêm:

+ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung);

+ Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu).

Tuần 24

Tiết 85 đến tiết 88

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tiếp theo);

Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương);

Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược).

Tuần 25

Tiết 89 đến tiết 92

Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh;

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên);

Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên);

Luyện tập đọc - hiểu văn bản văn học.

Tuần 26

Tiết 93 đến tiết 96

Trả bài viết số 5;

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ);

Luyện tập về liên kết trong văn bản;

Ra đề bài viết số 6 (học sinh làm ở nhà).

Tuần 27

Tiết 97 đến tiết 100

Tóm tắt văn bản thuyết minh;

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung);

Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiếp theo).

Tuần 28       

Tiết 101 đến tiết 104

Luận điểm trong bài văn nghị luận;

Đọc thêm: 

+ Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung),

+ Dế chọi (trích Liêu Trai chí dị  của Bồ Tùng Linh);

+ Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đoàn Thị Điểm).

Tuần 29

Tiết 105 đến tiết 108

Đề văn nghị luận;

Nỗi sầu oán của người cung nữ (Nguyễn Gia Thiều);

Kiểm tra Văn học.

Tuần 30

Tiết 109 đến tiết 112

Trả bài viết số 6;

Truyện Kiều của Nguyễn Du;

Luyện tập về từ Hán – Việt;

Bài viết số 7.

Tuần 31

Tiết 113 đến tiết 116

Trao duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du);

Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du);

Đọc thêm: Thề nguyền (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du);

Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch.

Tuần 32

Tiết 117 đến tiết 120

Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du);

Tác gia Nguyễn Du;

Đọc thêm: Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (trích Phạm Tải - Ngọc Hoa);

Thực hành viết đoạn văn lập luận chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch;

Trình bày một vấn đề.

Tuần 33

Tiết 121 đến tiết 124

Đọc - hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam;

Khái quát lịch sử tiếng Việt;

Luyện tập trình bày một vấn đề.

Tuần 34

Tiết 125 đến tiết 128

Trả bài kiểm tra Văn học;

Khái quát về lịch sử tiếng Việt (tiếp theo);

Trả bài viết số 7;

Ôn tập về Làm văn.

Tuần 35

Tiết 129 đến tiết 132

Ôn tập Tiếng Việt;

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại;

Văn bản quảng cáo.

Tuần 36

Tiết 133 đến tiết 136

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt;

Bài viết số 8 (kiểm tra học kì II);

Viết quảng cáo.

Tuần 37

Tiết 138 đến tiết 140

Tổng kết về phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học;

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (tiếp theo);

Trả bài viết số 8;

Hướng dẫn học tập trong hè.

Comments