Ngữ văn 10‎ > ‎

Chuyên đề và tài liệu NV10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hà Nội, 12/2009

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN

 

MÔN: NGỮ VĂN

 

LỚP 10

Danh mục các chuyên đề chuyên sâu dành cho lớp 10

 

STT

Tên chuyên đề

Ghi chú

1

Văn học – nhà văn – Quá trình sáng tác

Trọng tâm: phần văn học

2

Những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao Việt Nam

 

3

Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam (thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

 

4

Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết

 

5

Nguyễn Trãi – nhà tư tưởng lớn, nhà văn lớn

 

6

Nguyễn Du – thơ chữ Hán và truyện Kiều

Trọng tâm : Truyện Kiều

7

Đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam

 

8

Sử thi cổ đại Hilạp, Ấn Độ qua tác phẩm Ôđixê của Hômerơ và Ramayana của Vanmiki

 

9

Đặc trưng cơ bản của thơ Đường (qua các bài thơ Đường trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao)

 

 

10

Sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một số bài ca dao, các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

Trọng tâm: Ca dao và Truyện Ki ều

11

Những yêu cầu cơ bản của một bài văn hay

 

12

Đề văn: Phân tích và luyện tập

Trọng tâm : đề mở 

 

Danh mục tài liệu tham khảo

Để nâng cao trình độ chuyên sâu, HS chuyên văn không thể chỉ nghe giảng trên lớp mà quan trọng là phải đọc thêm tài liệu, sách , báo... Vấn đề quan trọng là phải biết chọn lọc để đọc, không nên đọc tràn lan. Trong điều kiện hiện nay, nguồn tài liệu và sách tham khảo quá nhiều gây nên tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, GV cần hướng dẫn HS đọc thêm một số tài liệu, sách báo cần thiết sau đây:

 

Dành cho phần văn học dân gian:

1)    Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam - Vũ Ngọc Phan Nxb KHXH. 1978 ( in lần thứ năm)

2)    Văn học dân gian Việt Nam – Hoàng Tiến Tựu – Nxb GD. 1998

3)    Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam- Chu Xuân Diên- Lê chí Quế- Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 1996

4)    Nghiên cứu  sử  thi Việt  Nam – Phan Đăng Nhật - Nxb KHXH. 2001

5)    Sử thi anh hùng Tây Nguyên – Võ Quang Nhơn- NXB GD. 1997

6)    Phân tích tác phẩm văn học dân gian - Đỗ Bình Trị – Nxb GD. 1995

7)    Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ - Hoàng Văn Hành ( chủ biên) - Viện Ngôn ngữ học - Nxb KHXH. 1999

8)    Tiếng cười dân gian Việt Nam- Trương Chính- Tạ Phong Châu- NXB KHXH. 1979

9)    Thi pháp ca dao – Nguyễn Xuân Kính – Nxb KHXH. 1991

 

Dành cho phần văn học trung đại:

1)    Văn học Việt Nam ( thế kỉ X – nửa đầu thế kỉ XVIII) -  Đinh Gia Khánh- NXB GD. 2000

2)    Nguyễn Trãi- Về tác gia và tác phẩm - Nxb GD. 1999

3)    Nguyễn Du - Về tác gia và tác phẩm - Nxb GD. 2002

4)    Từ điển truyện Kiều- Đào Duy Anh- NXBKHXH. 1974

5)    Nguyễn Du- một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn- Hoài Thành toàn tập, tập II. 1998.

6)    Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du- Từ Hải- trong Bình luận văn chương Hoài Thanh –NXB GD 1998

7)    Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều- Phan Ngọc- NXB KHXH. 1985

8)    Từ điển điển cố văn học trong nhà trường - Nguyễn Ngọc San ( chủ biên)- Nxb GD. 1998

9)    Thi pháp Truyện Kiều – Trần Đình Sử – Nxb GD. 2002

10)           Giảng văn truyện Kiều - Đặng Thanh Lê- NXBGD. 1998

11)           Mấy vấn đề về thi pháp văn học trung đại.  Trần Đình Sử- Nxb GD. 1997

12)           Đến với bài thơ hay – Lê Trí Viễn – Nxb GD. 2000

13)           Phác thảo đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam- Văn bồi dưỡng HS giỏi THPT- Nguyễn Đăng Mạnh- ĐHQG Hà Nội 2002.

14)           Bình giảng thơ nôm Đường luật – Lã Nhâm Thìn – NXB GD 2002.

 

Dành cho phần văn học nước ngoài:

1)    Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường- NXB GD- 1999, 2000

2)    Thi pháp thơ Đường – Nguyễn Khắc Phi- Trần Đình Sử – Nxb Đà Nẵng 1997

3)    Thơ văn cổ Trung Hoa- Mảnh đất quen mà lạ - Nguyễn Khắc Phi – Nxb GD 1998

4)    Bashô và thơ Haiku- Phan Nhật Chiêu- NXB Văn học. H. 1994

5)    Chân dung các nhà văn thế giới – Lưu Đức Trung ( chủ biên) - NXB GD. 2004

 

Dành cho phần lí luận văn học

1) Lí luận văn học - Tập một – Phương Lựu, Trần Đình Sử, Lê Ngọc Trà – NXBGD 1986

2) Lao động nhà văn – A.Xâytlin (Hoài Lam và Hoài Li dịch) – Hai tập – NXB Văn học 1968

3) Từ trong di sản – NXB Tác phẩm mới, 1981

4) Đời viết văn của tôi - Nguyễn Công Hoan – NXB Văn học, 1971.

5) Một số kinh nghiệm viết văn của tôi – Tô Hoài – NXB Văn học, 1960.

6) Hỏi chuyện các nhà văn - Nguyễn Công Hoan – NXB Tác phẩm mới, 1977

 

Dành cho tiếng Việt và làm văn

1)    Từ điển tiếng Việt 2000 -  Viện Ngôn ngữ học

2)    Tđiển thuật ngữ văn học-  Lê Bá Hán, Trần  Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi- nxb GD, 2005

3)    Tiếng Việt, văn Việt, người Việt - Cao Xuân Hạo - Nxb Trẻ, 2001.

4)    Văn bồi dưỡng Học sinh giỏi THPT- Nguyễn Đăng Mạnh ( chủ biên) – Nxb ĐHQG Hà Nội, 2002.

 
 
Comments