PCCC CO SO‎ > ‎

Đoi hinh chay tiep suc 4x400

Kiến thức cơ bản về chữa cháy :

Đội hình chạy tiếp sức 4x100M

(Bài tập dành cho lực lượng Chữa cháy chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp)

A/ BÃI TẬP VÀ HỌC CỤ (có sơ đồ đính kèm theo)
B. Quy trình và động tác thực hiện:

Chạy tiếp sức 4 x100m phải theo đúng các quy trình( sơ đồ, kích thước, sân bãi (xem hình vẽ).

Bước 1: Sau khi có lệnh của chỉ huy, đội nhanh chóng vào khu vực chuẩn bị. Chiến sĩ số 1 đứng trước vạch chuẩn bị. Các số 2,3,4 đứng ở khu vực giao lăng của mình (được quy định trên sân bãi)

Bước 2: Khi có lệnh của chỉ huy gọi vào tuyến, các chiến sĩ vào tuyến của mình và được chuẩn bị trong vòng 90 giây.

Bước 3 : khi có lệnh: “Vào vị trí xuất phát”, chiến sĩ số 1 nhanh chóng mang lăng (vật trao tiếp sức) vào vị trí,  tay chân không chạm vạch xuất phát.

Bước 4: Khi nghe lệnh ( xem ở môn chạy 100m) chiến sĩ số 1 nhanh chóng chạy theo tuyến đến hàng cột lửa chạy zích zắc qua 5 cột và tiếp tục chạy hết đoạn của mình để giao lăng cho chiến sĩ số 2.

Bước 5: Chiến sĩ số 2 đứng tại khu vực giao lăng, nhận lăng của chiến sĩ số 1 trao cho, chạy theo tuyến của mình vượt qua 3 rào chắn, xách 2 cuộn vòi chạy lên qua vạch rải vòi thì rải vòi về phía trước theo tuyến chạy của mình, nối 2 cuộn vòi với nhau, 1 đầu nối lắp vào 3 chạc, 1 đầu nối còn lại lắp vào lăng, chạy lên vạch thay lăng thì đặt lăng, vòi đè lên vạch thay lăng để chỉ huy giám định (lăng vẫn lắp vào đầu nối vòi) và lấy chiếc lăng khác (đã đặt sẵn ở vạch thay lăng) chạy hết tuyến của mình, trao lăng cho chiến sĩ số 3.

Bước 6: Chiến sĩ số 3 đứng ở khu vự giao lăng, nhận lăng của chiến sĩ số 2 trao cho, chạy theo tuyến của mình lên đến vị trí để kìm cộng lực, xách kìm chạy tiếp đến “mô hình cửa”, cắt 2 đoạn sắt ở chốt cửa. Sau đó đặt kìm xuống đất, mở cửa chạy tiếp cho hết tuyến chạy của mình, trao lăng cho chiến sĩ số 4.

Bước 7: Chiến sĩ số 4 mặc sẵn quần áo chống nóng, cài thắt lưng, đội mũ có kính bảo hiểm và đi găng tay chữa cháy đứng ở khu vực giao lăng, sau khi nhận được lăng do số 3 giao cho thì chạy đến vị trí đặt bình bọt, đặt lăng xuống vạch đặt lăng,( cho phép đặt ở trong khoảng dao động 2m so với vị trí đặt bình bọt), xách bình bọt chạy lên phun dập tắt khay xăng đang cháy. Khi lửa được dập tắt hoàn toàn ( kể cả trong và ngoài do quá trình phun xăng bắn ra ) thì để bình bọt lại và chạy xe về đích( không cần mang lăng).

C. Một số quy định khác trong môn chạy tiếp sức 4x100m:

1/ Chiến sĩ số 2,3,4 được phép chạy lấy đà trước khu vực giao lăng nhưng chỉ được nhận lăng trong khu vực giao lăng, điểm giao nhận lăng nằm ngoài mặt phẳng của vạch xuất phát.

2/ Mỗi đội được chuẩn bị đặt 2 bình bọt vào vị trí quy định. Nếu dùng hết 1 bình mà vẫn chưa dập tắt lửa khay xăng hoặc 1 bình bọt bị hỏng, tắc… thì được lấy tiếp bình thứ 2 để phun, nhưng không được cùng một lúc phun bằng cả 2 bình. Trước khi về đích thấy còn lửa thì vẫn được phép quay lại để dập.

3/ Trong khuôn khổ bình bọt 10 lít được cải tiến kỹ thuật và phương pháp pha thuốc đển nâng cao hiệu quả chữa cháy. Vỏ bình bọt phải sơn đỏ, bóng, đẹp nếu sơn đã cũ thì phải sơn lại.

4/ Trường hợp chưa vượt qua được các vật chướng ngại, khi lắp lăng, vòi bị trượt, kênh đầu nối, rơi mũ mà chiến sĩ chưa trao lăng hoặc chưa về đích thì được phép quay lại nhặt hoặc làm lại các động tác trước khi về đích.

5/ Khi chiến sĩ số 1 vào tuyến chuẩn bị xong thì chỉ huy phát lệnh ra hiệu cho chỉ huy tuyến đốt cột lửa, sau đó thì phát  lệnh xuất phát.

6. Khi chiến sĩ số 2 rải vòi thì chỉ huy đốt lửa khay xăng.

D. Những trường hợp không công nhận kết quả trong môn chạy tiếp sức 4x100m :

1/ Kéo dài thời gian chuẩn bị quá 90 giây.

2/ Ba lần xuất phát trước lệnh.

3/ Không vượt qua các vật chướng ngại, chạy ngoài rào chắn, cắt 2 chốt cửa không đứt, rải vòi khi chưa qua vạch rải vòi; số 4 để lăng ngoài phạm vi 2m so với vị trí đặt bình bọt.

4/ Kéo 3 chạc quá vạch quy định (vạch cách 3 chạc 1m) không sửa lại trước khi trao lăng, đặt lăng vòi trước vạch quy định. Lắp đầu nối vòi vào 3 chạc, giữa các vòi bị kênh, bị tuột trước khi trao lăng mà không sửa lại.

5/ Trao lăng ngoài khu vực trao lăng.

6/ Mặc quần áo chống nắng không cài hết cúc, không đội mũ có kính bảo hiểm, không đeo găng tay.

7/ Không dập tắt lửa ở khay xăng và xung quanh khay xăng khi đã chạy qua vạch đích.

8/ Làm rơi dụng cụ, trang bị như: mũ, dây lưng, số đeo, giày … không nhặt lại trước khi giao lăng hoặc về đích.

9/ Cố ý gây cản trở chiến sĩ của đội khác trong khi kiểm tra.

10/ Chiến sĩ không tự mình hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn chạy (có người thứ 2 giúp đỡ) hoặc bỏ dở cuộc thi.

11/ Chiến sĩ số 4 không chạy về đích, đặt (thả, ném, làm rơi) lăng ngoài phạm vi đặt lăng.