HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN
Từ  tháng  năm 2015 đến  tháng  năm 2015

 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAITải góp ý điều lệ trường tiểu học tại trang công văn, số tt 27

THỨ BA
THỨ TƯ

22/7/2015


Gửi góp ý điều lệ trường tiểu học theo địa chỉ quangtrung272@gmail.com

THỨ NĂM

 


THỨ SÁU

 24/7


TẢI CÔNG VĂN TRIỆU TẬP GIAO BAN - TRANG CÔNG VĂN, SỐ TT 28

THỨ BẢY
 
THÔNG BÁO