HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN
Từ 02 tháng 3 năm 2015 đến 07 tháng 3 năm 2015
 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 25
 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAI

02 - 3

Tải đề cương hướng dẫn chuẩn bị cho công tác kiểm tra CM của Sở GD-ĐT
Trang công văn, số tt 36 - Kiểm tra vào tháng 03 năm 2015

Các đơn vị tập trung cán bộ, giáo viên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện hoàn thành các nội dung theo đề cương.

THỨ BA

 03 - 3

Tải công văn về việc duy trì sĩ số sau tết và vụ mùa - trang công văn, số TT 38

THỨ TƯ

 04 - 3

Các trường gủi báo cáo bỏ học sau tết - mẫu 12a trang biểu mẫu.
Lấy đúng số liệu ở sheet 1 chuyển sang, chỉ điều chỉnh số liệu bỏ học, đi đến nếu có.

Kiểm tra, tư vấn thực hiện Thông tư 30/2014/BGDĐT tại cơ sở

THỨ NĂM

 05 - 3THỨ SÁU

 06 - 3Kiểm tra, tư vấn thực hiện Thông tư 30/2014/BGDĐT tại cơ sở

THỨ BẢY

07 - 3 
THÔNG BÁO