2. สัญญาลักษณ์อาเซียน

            
 
            สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                สีน้ำเงิน   หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง
                สีแดง      หมายถึง   ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
                สีขาว      หมายถึง    ความบริสุทธิ์       และ
                สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

 

 

 

Comments