Житие и параклис на свети Николай Мирликийски Чудотворец

Житие на свети Николай Мирликийски Чудотворец

Св. Николай. Икона от 10 в., манастира "Св. Екатерина" в Синай. Източник: all-photo.ruСв. Николай се родил през втората половина на III в. в Патара, град в малоазийската област Ликия. Още от детски години той проявявал ония добродетели, чрез които се прославил пред Бога и човеците. Когато стигнал юношеска възраст, неговият чичо Николай, епископ Патарски, уговорил родителите му да посветят сина си на служение Богу и скоро го възвел в чин презвитер. По време на ръкоположението епископът, изпълнен с пророчески дух, се обърнал към народа и, като посочил юношата, извикал: "Братя! Аз виждам ново слънце, което изгрява над земята и обещава утеха на всички скърбящи. Блажено е стадото, което ще го има за пастир, защото той ще приведе към истината заблудените овци, ще ги пасе на пасбището на благочестието и ще бъде помощник на всички страдащи!" Целият живот на св. Николай бил изпълнение на тия пророчески думи: той не преставал да помага на страдащите, да защищава невинните, да укрепява слабите със словото на истината и вярата.

След смъртта на родителите си той употребил всичкото си богато наследство за добри дела, стараейки се да не го знаят тия, на които правел благодеяния. Той помнел Божията заповед - да правим добро скришом ида не търсим за него светска слава.

Един твърде богат жител на гр. Патара ненадейно изгубил състоянието си и изпаднал в голяма беднотия. Привикнал към богатство, той не бил в състояние да се бори с изкушенията на бедността и замислял вече по безчестни пътища да доставя средства за живот на себе си и на своето семейства, което се състояло от три дъщери. Той имал намерение да пожертвува честта на дъщерите си. Но той не успял да изпълни своето греховно намерение, защото бил спасен с навременната помощ на св. Николай. Като узнал за бедственото му състояние, Божият угодник нощно време му подхвърлил през прозореца голяма кесия със злато. Като се събудил сутринта, нещастният баща едвам могъл да повярва на неочакваното богатство. Работите му се поправили и наскоро той омъжил най-голямата си дъщеря. Св. Николай решил по същия начин да устрои съдбата и на останалите дъщери. След известно време той пак подхвърлил такава кесия със злато. Наредена била честно и втората дъщеря, и зарадваният баща излял пред Бога своите чувства на благодарност.

"Милосърдни Боже, Който си ни изкупил със Своята кръв и сега ме удържаш от грях и безчестие - молил се той, - покажи ни тоя, който служи за оръдие на Твоята благост; покажи ни тоя земен ангел, който ни спасява от грях и освобождава от порочни замисли!"

Това желание било изпълнено. Една нощ той чул лак някой отворил прозореца и хвърлил също такава кесия, както и по-рано. Бързо станал, затичал се подир своя благодетел, и познал Николай, който в това време управлявал Патарската епархия в отсъствие на своя чичо, който заминал за Йерусалим. Той паднал пред нозете му и, проливайки сълзи на благодарност, казвал: "Ако не беше те лратил Господ да ни спасиш, аз не щях да устоя против изкушенията и бих увлякъл в грях и безчестие невинните си дъщери".

Св. Николай спасява по море. St. Nicholas saving on sea. Source: gpdormition.com.След завръщането на чичо му, св. Николай сам се отправил за Божи гроб и във време на пътуването по море с молитва укротил морската буря и възкресил един моряк, който се убил при падане от върха на корабната мачта. Все повече и повече горейки от любов към Бога, Николай се поселил в един манастир и желаел всичкия си живот да посвети на Господа и да Му служи чрез трудовете и лишенията на монашеския живот. Но волята Господня му била предназначила друг път. Една нощ св. Николай, стоейки на молитва, чул глас, който му говорел: "Николай, влез във всенародния подвиг, ако искаш да получиш от Мене венец!" В страх и недоумение Николай размишлявал в себе си - какво ли означава това призоваване? Същият глас му казал отново: "Николай, това не е оная нива, на която можеш да принесеш очаквания плод. Обърни се към лю-дете, та в тебе да се прослави името Ми!" Сега Николай разбрал, че Господ му посочва друг живот и иска от него не монашеско служение. Покорен на Божията воля, той оставил избрания от него живот и се отправил в Мир (главен град в областта Ликия), без да знае за какво го предназначава Господ, но бил готов да изпълни Неговото повеление.

В същото време в гр. Мир избирали архиепископ на мястото на неотдавна починалия епископ Йоан. Събралите се от всички градове епископи се затруднявали в избора и разбирайки, че само един Бог може да ги просвети и вразуми, готвели се към това дело чрез молитва и пост. Господ Бог чул молитвата им и на един от тях открил волята Си. На тоя епископ във време на молитва се явил един мъж, сияещ е неземна светлина, и му заповядал същата ранна сутрин да застане на църковните врата и да очаква минаващите. "Пръв, който влезе - казал той - е избраният от Бога, името му е Николай". Епископът разказал на другите за случилото се и застанал рано сутринта на църковните врата, а другите епископи се събрали в храма. Между това св. Николай пристигнал в Мир, прекарал почти всичкото време в молитва и тая сутрин, по свой обичай, отишъл в храма да слуша утренята. Току що прекрачил вратата, и епископът го спрял и попитал за името. - "Николай, раб на твоя светиня, Владико" - отговорил той смирено. Тогава епископът, като го хванал за ръка, довел го в храма и го поставил сред другите епископи. Мълвата за всичко това бързо се разнесла и народът се струпал в безбройно множество. Наученият чрез видение епископ се обърнал към народа и, като посочил Николай, казал: "Приемете, братя, своя пастир, когото помаза Дух Свети и комуто Той повери ръководството на нашите души. Постави го не събрание на човеци, но Божието определение!" Народът се радвал и благодарил на Господа. Сам Николай в дълбоко смирение, смятайки себе си недостоен за високия сан, искал да се отрече от него, но се покорил на волята Господня и приел архиепископството. Цариградският патриарх св. Методий разказва, че няколко време преди това св. Николай сам имал видение. Нощем му се явил Иисус Христос, сияещ от слава, и му връчил Евангелие, украсено със злато и бисери, а от другата страна пресв. Богородица му възлагала светителски омофор.

Станал пастир на Мир-Ликийската църква, св. Николай бил винаги строг към самия себе си още повече засилил трудовете си. Той разсъждавал, че според новия сан и място повече от преди трябва да живее не за себе си, а за другите. Избрал си двама достойни сътрудници от презвитерите и неуморно се грижел за благото на тия, които били поверени на грижите му. Всички приемал с бащинска любов, изслушвал всякакви молби и оплаквания, охотно давал помощ и съвет, с твърдост се застъпвал за невинните и обидените. Сред такива грижи го застигнала бурята на гонението, предприето срещу християнската Църква, която в течение на 50 години се ползувала със спокойствие и тишина.

Това страшно гонение, повдигнато от императорите Диоклетиан и Галерий, продължило 10 години. То започнало в столичния град Никомидия, където на самия празник Рождество Христово били изгорени в храма до 20,000 християни. Оттам гонението се разпространило по многобройните области на Рим-ската империя. Навсякъде издирвали християните и ги предавали на мъчения и смърт. Без да гледа на опасността, св. Николай продължавал безбоязнено да проповядва Христа, и затова заедно с много християни бил затворен в тъмница, където престоял дълго време, понасяйки с търпение и глад, и жажда, и различни страдания, като не преставал със словото Божие да утешава другите затворници.

Най-после гонението се прекратило. Новият император Константин познал истинния Бог, Който му дарувал чрез силата на Кръста победа над враговете. Той освободил проповедниците на словото Божие и навсякъде разрушавал идолските капища и строил храмове на истинския Бог. Тогава и Николай се върнал на своя архиепископски престол.

 

 

Кървавите гонения се прекратили. Но скоро за Църквата настъпило не по-малко бедствено време. Наченали се вътрешни раздори. Някои лъжеучители започнали да проповядват ереси. Така, Арий, презвитер александрийски, отхвърлял Божеството на Иисуса Христа. Желаейки да въдвори мир в Църквата, император Константин в 325 г. свикал на събор в гр. Никеяепископите от всички области. Събрали се 318 отци. Това бил Първият вселенски събор.

Св. Николай удря плесница на Арий на I Вселенски събор в Никея. Детайл от фреска в манастира Панагия Сумела (Sumela Monastery) в Турция. Снимка: ufukdonmez.На тоя събор, който продължил около два месеца, бил съставенСимволът на вярата (до осмия член) за общо църковно употребление. Ереста на Арий била осъдена.

Разказват, че св. Николай в спор с Арий не могъл равнодушно да понесе богохулните му думи и в присъствие на цялото събрание му ударил плесница. За тая му постъпка св. отци лишили Николай от архиерейски сан. Но някои от най-достойните отци на събора се удостоили с чудесно видение: видели от едната му страна Господ Иисус с Евангелие, а от другата - Божията Майка с омофор. Като узнали, че Сам Господ и пречистата Му Майка възвръщат на Своя избраник Николай отнетото от него, св. отци вече не осъждали дръзновената му постъпка и започнали да го почитат като велик Божи угодник.

Като се върнал от Никея, св. Николай започнал пак да управлява своето паство, като го утвърждавал в истинското учение и опровергавал всякакви лъжливи учения, които могли да смутят вярващите. За всичко се обръщали към него и търсели неговата помощ. Всички били убедени, че в негово лице ще намерят защитник на правдата и изобличител на всяка несправедливост. Веднъж във Фригия (Мала Азия) бил повдигнат бунт и императорът изпратил там трима военачалници: Непотиан, Урс и Ерпилион, със значителна войска. Застигнати от буря около бреговете на Ликия, те били принудени да спрат недалеч от гр. Мир. Тук техните войници, като слезли от кораба, започнали да ограбват жителите, и от това произлязло кърваво сблъскване. Като чул за това, св. Николай незабавно дошъл при враждуващите и чрез съвети успял да възстанови между тях съгласие.

Св. Николай Мирликийски - икона от едноименната църква в Сливен, Йоаникий Папа Витанов, 1831 г. Източник: Църковен вестникВ това време получил известие, че в негово отсъствие градоначалникът, подстрекаван от лоши люде, осъдил на смърт трима невинни граждани, за които всички в града скърбели и плачели. "С нетърпение те чакат, владико - казали му известителите, - защото всички са уверени, че ако ти беше там, нямаше да допуснеш такава несправедливост". Светителят бързо се отправил за града, като взел със себе си и пратените от царя военачалници. Когато той влязъл в града, нещастниците вече били доведени на мястото на наказанието. С гол меч в ръка палачът вече се готвел да изпълни присъдата, когато изведнъж народът отворил път и светителят Николай, като дошъл при палача, изтръгнал меча от ръката му и снел оковите от нещастниците, които с радостни сълзи паднали пред нозете му. Никой не смеел да се противи на великия пред Бога и людете светител. Градоначалникът, чувствувайки себе си виновен, започнал да се оправдава. Но св. Николай го заплашил с гнева на Бога и царя. И той, изповядвайки своята вина, започнал смирено да моли за прошка.

След известно време същите военачалници, като се върнали в Цариград след усмиряването на бунта, били наклеветени от цариградския градоначалник, който със злато бил подкупен от завистливи техни врагове. Той донесъл на царя, че те уж замислят да вдигнат бунт срещу него. Царят заповядал да ги затворят в тъмница, докато бъдат съдени. Но скоро злобните клеветници, боейки се, че в съда ще се разкрие невинността на затворниците, убедили градоначалника отново да донесе на царя, че те и в тъмницата продължават своите коварни замисли. Нещастните узнали за това чрез тъмничния стражар и били поразени от ужас, като не виждали никаква вина в себе си. Последната надежда да бъдат оправдани им била отнета, и те трябвало да загинат като злодеи. Тогава един от тях, като си спомнил как светителят Николай, спасил от смърт Тримата невинни граждани, започнал задочно да го моли за застъпничество и извикал:

- Боже Николаев, Който си избавил тримата затворници от незаслужена смърт, погледни милостиво и на нас, невинно осъдените, понеже нямаме помощник между людете. Побързай да ни помогнеш!

Бог чул молитвата и изпратил на нещастните помощ чрез Своя угодник, великия архиерей Николай. Същата нощ на царя се явил насън св. Николай и му казал:

- Освободи тримата военачалници, които невинно страдат! Ако не послушаш, ще вдигна срещу тебе война, и ти ще загинеш.

Учуден, царят запитал:

- Кой си ти и как смееш да ме заплашваш?

Светителят отговорил:

- Аз съм Николай, архиепископ на Мир-Ликийската митрополия.

Същия сън видял и цариградският военачалник и съобщил това на царя, който на следния ден повикал тримата военачалници и им казал:

- Чрез какво магесничество сте ни изпратили такъв страшен сън, и кой е тоя страшен и разгневен мъж, които иска вашето освобождение и смее да ме заплашва с война и гибел?

Военачалниците с изумление гледали един на друг. Като не знаели какво да отговорят на царя, те могли само да го уверят в своята невинност. Но изведнъж, като вдигнали очи, те видели наред с царя светителя Николай и започнали гръмко да го молят за застъпничество. На въпроса на царя, кой е Николай, за когото те споменават, те му разказали всичко, що видели в Мир; Тогава царят, изумен от чудесното застъпничество на св. Николай, веднага ги освободил, като казал: "Не аз ви дарявам живота, но Николай, великият служител на Господа, когото вие викате за помощ. Вървете при него, благодарете му и кажете да не се сърди на мене, понеже аз изпълних волята му". Царят им дал богати дарове за Мир-Ликийската църква. Като стигнали в Мир, те благодарили на светителя, който ги спасил от смърт и безчестие.

икона на св. Николай Чудотворец Светителят извършил много други чудеса чрез Божията благодат. Той спасил от буря пътуващи по море и след това, като забелязал в тях грешни наклонности, довел ги чрез своите думи до разкаяние и изправяне. Удивително било влиянието на неговите думи и дори на неговия външен вид, сияещ с божествена благодат, върху сърцата не само на верните люде, но и на неверните, които той обръщал към Бога и укрепявал във вярата.

Като достигнал дълбока старост, той починал тихо и блажено, след кратко боледуване в 342 г. Тялото му било погребано в катедралата на гр. Мир. Неговите нетлени мощи се оросявали от благовонно миро, от което много вярващи получавали изцерение.

През времето на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от гр. Мира в гр. Бари, център на южноиталианската област Апулия. Там живеело многобройно гръцко население. Светите мощи били тържествено посрещнати от епископи, свещеници и възторжения народ на 9 май 1087 г., откогато е установен днешният празник, наричан у нас "летен свети Никола".

Още от 1077 г. град Мира бил завладян от селджукските турци. Броят и благочестието на християните в този град много намалели. По същото време светителят Николай заповядал в съновидение на един благочестив свещеник от Бари да пренесе мощите му в своя град. Избрани мъже се отправили незабавно в три кораба за Мала Азия. На около два километра от тогавашния град Мира се намирала църквата, в която се покоили благодатните мощи на великия древен светител. След преговори с местните християни, с благоговейна радост мощите били натоварени на един от корабите, и с тях заминали за Бари и двама от иноците при храма в Мира. През същата 1087 г. започнал строежът на прочутия храм на светителя Николай и бил завършен в 1139 г. Град Бари се превърнал в любим поклоннически град за християните от всички страни.

Този ден започнали да празнуват в Русия още през 1091 г. поради изключителното уважение всред руските християни към този благодетелен Божи угодник и за възпоменание на чудотворното спасение на удавено дете през годината, когато светите мощи били пренесени в Бари, където се пазят и досега.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 годинапод редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 ПАРАКЛИС на свети Николай Мирликийски Чудотворец (6 декември)

Понеделник, 06 Декември 2010 06:54 | Написано от оконом Иван Кондаков |     

Параклиси, акатисти - Параклиси, акатисти

        Тропар, глас 4:Правило н вярата и образец на кротостта, на въздържанието учител, Устроителят на истината те яви на твоето стадо - затуй, че със смирение си достигнал висота, с нищета - богатства, отче свещеноначалниче Николае, моли Христа Бога за нас, да се спасят нашите души!

   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас!
   1.1. Свети Николае, с неизкусен език и уста дойдох с богоподобно изящество да ти поднеса малка похвала и моление, а ти като щедър, моли Спасителя и Бога да бъде милостив към мене!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас!
   1.2. Отче Николае, ти се откри като небесен човек и равноангелен на земята, бърз защитник на вдовиците, отмъстител за измъчените и помощник на всички скърбящи в беди!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас!
   1.3. Преблажени Николае, цялата вселена разказва за дълбочината на твоите чудеса и добродетели: ходатай за бедните, даващ храна на сираци и вдовици, водач на слепия и за всекиго застъпник!

   Припев: Пресветая Троице, Боже наш, помилуй нас!
   Троичен: Чествам несъздадената Троица - Отца и Сина и Светаго Духа, едно Същество, Божество с неразделно естество, което същество, три ипостаси, което се разделя лично и по ипостас!
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!
   Богородичен: Всенепорочна Богородице, ти си заченала безсеменно Словото - Единият от Света Троица, родила си Го по плът и си останала Девица след раждането, както преди. Прочее, моли Го винаги за нас като твой Син и наш Бог! 
   рипев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас! 
   2.1. Блажени Николае, ти си станал искрен ученик на Господа и спасяваш тези, които идват при тебе от страшни беди и горчива смърт!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас! 
   2.2. Многомилостиви Господи, очисти Твоите раби, понеже си благ и даряваш прошка на греховете на тези, които прибягват до ходатайството на Твоя угодник Николая!
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!
   Богородичен: Пречиста всесвята Богородице, която си родила Бога, в Когото се успокоява моето сърце, утоли смущението на моята душа!

Е К Т Е Н И Я

   Седален: Светителю отче Николае, издигнат на висота от добродетели и озарен оттам със светлина от чудеса, наистина ти си се явил в света пресветъл пастир - за нас непобедим защитник в нещастията. Като си победил преславно врага, прогонил си лъжата и си спасил човеци от явна смърт, моли Христа Бога да дари прошка на греховете на тези, които честват с любов твоята памет!
   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Свети Николае, бездната от милост те откри като обилна река на изцерения и източник на чудеса, защото изморени от неутешими страдания, измъчваните затворници и обзетите от всякакви скърби намират наистина целебна помощ и твоята топла защита. Затова ти казваме: Моли Христа Бога да дари прошка на греховете на тези, които честват с любов твоята свята памет!
   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: Целият човешки род те прославя като Дева и единствена между жените, която си родила свръхестествено по плът Бога. Защото огънят на Божеството се всели в тебе и ти храни с мляко като младенец Твореца и Господа. Затова ангелският и човешкият род достойно слави твоето пресвято раждане и единогласно ти казваме: Моли Христа Бога да дари прошка на греховете на тези,които се покланят с вяра на пречистата твоя Рожба!

Е В А Н Г Е Л И Е

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на светителя Николая, Милостиви Господи, очисти множеството наши съгрешения!
   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Твоята пречиста Майка, Милостиви Господи, очисти множеството наши съгрешения!
   Помилвай ме, Боже, по великата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми: Преподобни отче Николае, ти си се открил като свят свещеноизвършител в град Тир, защото си изпълнил Христовото Евангелие, положил си душата си за своите пасоми и си спасил невинните, осъдени на смърт, така си се осветил като велик тайник на Божията благодат!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас! 
   3.1. Нека да ликуваме ние, всички празнуващи, небеса, планини и хълмове, църкви, девици и постници, веселете се в памет на всеблажения! Като се съберем, да величаем чрез него Спасителя!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас! 
   3.2. Хора от всички краища да възпяват непрестанно, с похвални венци да украсят образа на свети Николай, угодника на Христа Бога, чрез молитвите на когото да се избавим от страдания и беди!
   Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас! 
   3.3. Свети Николае, приеми достойно това пение, този малък труд, както Христос прие двете лепти на вдовицата! Не се отвръщай от нас, окаяните, потънали в страсти и грехове, понеже ние не дръзнахме да прибегнем към тебе с гордост!
    Припев: Пресветая Троице, Боже наш, помилуй нас!
   Троичен: Светата Троица се съединява единосъщна по воля: Разделя се лично, макар и неразделяем Бог, Той пази вселената - Отец, Син и живият Дух, единият триипостасен Бог, когото ние величаем!
   Припев: Пресветая Богородице,спаси нас!
   Богородичен:Чрез твоето раждане,Чиста недосегаема Богородице, се унищожи всяка скръб и Господ премахна риданието и плача, отрива от лицето на земнородните всяка скръб. И сега ти принасяме тази песен!

М О Л И Т В А

   Прославен и най-почитан архиерею, велики чудотворче, светителю Христов, отче Николае, ти си праведник, разцъфнал като палма и насаден в дворовете Господни. Дивни чудотворче, бърз помощниче, горещи застъпниче, предобър пастирьо, който спасява словесното си стадо от всякакви беди! Ние те прославяме и величаем като надежда за всички християни, извор на чудеса, защитник на вярващите, премъдър учител, хранител на гладните, веселие на плачещите, облекло на голите, лекар на болните, водител на плаващите, покровител и защитник на вдовиците и сираците, пазител на целомъдрието, кротък наставник на младежите, подкрепа на старците почивка на трудещите се, изобилно богатства на бедните и окаяните! Чуй нас, които ти се молим и прибягваме под твоята закрила. Яви твоето застъпничество за нас пред Всевишния и с твоите силни молитви изходатайствай всичко полезно за спасението на нашите души и тела. Запази с твоята помощ нашето Отечество, нашия град и всеки град и село и всяка християнска страна от всяко зло, защото знаем, че много може да стори усърдната за добро молитва на праведния. След преблагословената Дева Мария теб, праведния, имаме за ходатай пред милостивия Бог и към твоето горещо ходатайство и застъпничество пред Бога сега пристъпваме. Запази тези раби, които сега се молят от всеки враг, от злополуки, земетръс, градушка, глад, наводнение, огън, меч и нападение на другородци. Във всички скърби и злополуки подавай ни ръка за помощ и отвори ни вратите на Божието милосърдие, защото сме недостойни да гледаме небесните висини поради многото наши неправди. Свързани сме с греховни вериги, понеже не изпълнихме волята на нашия Създател, нито опазихме Неговите заповеди. Заради това прекланяме коленете на нашето съкрушено и смирено сърце пред нашия Творец и молим твоето бащинско застъпничество. Помогни ни, угодниче Божий, да не загинем поради беззаконията си. Избави ни от всякакво зло и всякакви противни неща. Оправи умовете и сърцата ни в правата вяра, за да преживеем мирен живот и да се удостоим да вкусим от земните и небесни блага, като славим Отца и Сина и Святаго Духа - единия Бог, прославян и почитан в Троица, сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

  За "Всемирното православие"

материалът подготви Иван Калев