ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ทุกวันอาทิตย์ ภาคเช้า 2 รอบ เวลา 9:00 น. และ 10:45 น. บนโบสถ์ ภาคบ่าย เวลา 16:00 น. ที่ห้องจันทร์เป็ง, บ้านสมาชิกหรือสถาบันต่างๆ


Facebook ‡ The First Church of Chiangmai